Identyfikator artykułu : S700024524 / Ostatnia modyfikacja : 30.10.2012

Windows 8 - Dostęp do Panelu sterowania

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Dostęp do Panelu sterowaniaNowy Panel sterowania nosi nazwę PC settings [Ustawienia komputera] i umożliwia użytkownikowi dostosowanie ustawień w systemie Windows 8.
 1. Uruchomić pasek Charms, umieszczając kursor w prawym górnym lub lewym dolny róg.
 2. Wybrać opcję Settings [Ustawienia].
 3. Wybrać opcję PC settings [Ustawienia komputera].
 4. Zostaną wyświetlone następujące kategorie:
  1. Personalize [Personalizuj]
  2. Users [Użytkownicy]
  3. Notifications [Powiadomienia]
  4. Search [Wyszukaj]
  5. Share [Udostępnij]
  6. General [Ogólne]
  7. Privacy [Ochrona prywatność]
  8. Devices [Urządzenia]
  9. Ease of Access [Ułatwienia dostępu]
  10. Sync your settings [Synchronizuj ustawienia]
  11. HomeGroup [Grupa domowa]
  12. Windows Update

Klasyczny Panel sterowania jest w dalszym ciągu dostępny i można uzyskać do niego dostęp, wykonując następujące czynności:
 1. Uruchomić pasek Charms, umieszczając kursor w prawym górnym lub lewym dolny róg.
 2. Kliknąć opcję Search [Wyszukaj].
 3. Wpisać frazę „Control Panel” [Panel sterowania].
 4. Wybrać opcję Control Panel [Panel sterowania].
 5. Zostanie uruchomiony klasyczny Panel sterowania w trybie pulpitu.
lub
 1. Uruchomić pasek Charms, umieszczając kursor w prawym górny lub lewym dolnym rogu pulpitu.
 2. Wybrać opcję Settings [Ustawienia].
 3. Wybrać opcję Control Panel [Panel sterowania].