Identyfikator artykułu : S700024524 / Ostatnia modyfikacja : 30.10.2012Drukowanie

Windows 8 - Dostęp do Panelu sterowania

  Dostęp do Panelu sterowania  Nowy Panel sterowania nosi nazwę PC settings [Ustawienia komputera] i umożliwia użytkownikowi dostosowanie ustawień w systemie Windows 8.
  1. Uruchomić pasek Charms, umieszczając kursor w prawym górnym lub lewym dolny róg.
  2. Wybrać opcję Settings [Ustawienia].
  3. Wybrać opcję PC settings [Ustawienia komputera].
  4. Zostaną wyświetlone następujące kategorie:
   1. Personalize [Personalizuj]
   2. Users [Użytkownicy]
   3. Notifications [Powiadomienia]
   4. Search [Wyszukaj]
   5. Share [Udostępnij]
   6. General [Ogólne]
   7. Privacy [Ochrona prywatność]
   8. Devices [Urządzenia]
   9. Ease of Access [Ułatwienia dostępu]
   10. Sync your settings [Synchronizuj ustawienia]
   11. HomeGroup [Grupa domowa]
   12. Windows Update

  Klasyczny Panel sterowania jest w dalszym ciągu dostępny i można uzyskać do niego dostęp, wykonując następujące czynności:
  1. Uruchomić pasek Charms, umieszczając kursor w prawym górnym lub lewym dolny róg.
  2. Kliknąć opcję Search [Wyszukaj].
  3. Wpisać frazę „Control Panel” [Panel sterowania].
  4. Wybrać opcję Control Panel [Panel sterowania].
  5. Zostanie uruchomiony klasyczny Panel sterowania w trybie pulpitu.
  lub
  1. Uruchomić pasek Charms, umieszczając kursor w prawym górny lub lewym dolnym rogu pulpitu.
  2. Wybrać opcję Settings [Ustawienia].
  3. Wybrać opcję Control Panel [Panel sterowania].