Identyfikator artykułu : S700024531 / Ostatnia modyfikacja : 30.10.2012

Windows 8 - Podłączanie do bezprzewodowego punktu dostępu

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Podłączanie do bezprzewodowego punktu dostępu


Uwaga:
 • W przypadku modeli wyposażonych w sprzętowy przełącznik połączenia bezprzewodowego należy się upewnić, że został on włączony.
  Informacje na temat wyposażenia określonego modelu komputera VAIO w sprzętowy przełącznik połączenia bezprzewodowego lub jego braku znajdują się w podręczniku użytkownika.
 • Upewnić się, że opcja Wi-Fi w pozycji PC Settings [Ustawienia komputera] jest włączona.
 1. Wyświetlić pasek Charms, umieszczając kursor w prawym górnym lub dolnym róg.
 2. Wybrać opcję Settings [Ustawienia].
 3. Wybrać opcję Change PC settings [Zmień ustawienia komputera].
 4. Wybrać kategorię Wireless [Bezprzewodowe].
 5. Upewnić się, że opcja Wi-Fi jest włączona.


Z poziomu menu Charms
 1. Wyświetlić pasek Charms, umieszczając kursor w prawym górnym lub dolnym róg.
 2. Wybrać opcję Settings [Ustawienia].
 3. Kliknąć ikonę Wireless [Bezprzewodowe].
 4. Upewnić się, że opcja Airplane mode [Tryb samolotowy] jest wyłączona.
  Wyłączyć opcję, jeśli tak nie jest.
 5. Wybrać preferowaną sieć bezprzewodową.
 6. Zaznaczyć pozycję Connect automatically [Połącz automatycznie] w przypadku, gdy preferowane jest automatyczne połączenie z danym punktem dostępu.
 7. Wybrać opcję Connect [Połącz].
  Wprowadzić hasło, jeśli to konieczne.
 8. Wybrać preferowane opcje udostępniania:
  1. „No, don’t turn on sharing or connect to device” [Nie, nie włączaj funkcji udostępniania lub łączenia z urządzeniem] (w przypadku sieci w miejscach publicznych).
  2. „Yes, turn on sharing and connect to devices” [Tak, włącz funkcję udostępniania i łączenia z urządzeniami] (w przypadku sieci domowych lub firmowych)

Z poziomu pulpitu
 1. Kliknąć ikonę Wireless [Bezprzewodowe] umieszczoną po prawej stronie na pasku zadań.
 2. Upewnić się, że opcja Airplane mode [Tryb samolotowy] jest wyłączona.
  Wyłączyć opcję, jeśli tak nie jest.
 3. Wybrać preferowaną sieć bezprzewodową.
 4. Zaznaczyć pozycję Connect automatically [Połącz automatycznie] w przypadku, gdy preferowane jest automatyczne połączenie z danym punktem dostępu.
 5. Wybrać opcję Connect [Połącz].
  Wprowadzić hasło, jeśli to konieczne.
 6. Wybrać preferowane opcje udostępniania:
  1. „No, don’t turn on sharing or connect to device” [Nie, nie włączaj funkcji udostępniania lub łączenia z urządzeniem] (w przypadku sieci w miejscach publicznych).
  2. „Yes, turn on sharing and connect to devices” [Tak, włącz funkcję udostępniania i łączenia z urządzeniami] (w przypadku sieci domowych lub firmowych)