Identyfikator artykułu : S700024536 / Ostatnia modyfikacja : 30.10.2012

Windows 8 - Ustawianie wielu monitorów w systemie Windows 8

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Ustawianie wielu monitorów w systemie Windows 8

Opcja 1
 1. Podłączyć zewnętrzny monitor do komputera za pośrednictwem kabla VGA lub HDMI.
  Uwaga:  niektóre notebooki nie są wyposażone w port HDMI.  Informacje na ten temat znajdują się w podręczniku użytkownika.
 2. Wyświetlić pasek Charms, umieszczając kursor w prawym górnym lub dolnym róg.
 3. Wybrać opcję Devices [Urządzenia].
 4. Wybrać pozycję Second screen [Drugi ekran].
 5. Wybrać jedną z następujących opcji:
 1. PC screen only [Tylko ekran komputera]: wyświetlanie tylko na głównym ekranie
 2. Duplicate [Duplikuj]: wyświetlanie na dwóch ekranach
 3. Extend [Rozszerz]: drugi monitor w funkcji rozszerzenia ekranu głównego
 4. Second screen only [Tylko drugi ekran]: wyświetlanie tylko na drugim ekranie

Opcja 2
 1. Podłączyć zewnętrzny monitor do komputera za pośrednictwem kabla VGA lub HDMI.
  Uwaga: niektóre notebooki nie są wyposażone w port HDMI.  Informacje na ten temat znajdują się w podręczniku użytkownika.
 2. Kliknąć pulpit prawym przyciskiem myszy.
 3. Wybrać opcję Screen resolution [Rozdzielczość ekranu].
 4. Kliknąć menu rozwijane w pozycji Multiple displays [Wiele ekranów] i wybrać jedną z następujących opcji:
  1. Duplicate these displays [Duplikuj ekrany]: wyświetlanie na dwóch ekranach
  2. Extend these displays [Rozszerz ekrany]: drugi monitor w funkcji rozszerzenia ekranu głównego
  3. Show desktop only on 1 [Pokaż pulpit tylko na 1]: wyświetlanie tylko na 1. ekranie
  4. Show desktop only on 2 [Pokaż pulpit tylko na 2]: wyświetlanie tylko na 2. ekranie
 5. Rozdzielczość i orientację można dostosować w dowolnym momencie.
 6. Kliknąć kolejno przyciski Apply [Zastosuj] i OK.