Identyfikator artykułu : S700024534 / Ostatnia modyfikacja : 30.10.2012

Windows 8 - Konfiguracja ustawień Sterowanie gestami

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Konfiguracja ustawień Sterowanie gestami


Funkcje gestów umożliwiają wykonywanie rożnych czynności w aplikacjach za pomocą gestów ręki rozpoznawanych przez kamerę wbudowaną w komputerze VAIO.

Uwagi
 • Domyślnie funkcje gestów są wyłączone.
 • Funkcje gestów odczytywane przez kamerę mogą działać niepoprawnie w następujących przypadkach:
  • Ktoś lub coś porusza się za użytkownikiem w trakcie wykonywania gestu.
  • Komputer jest ustawiony w niestabilnej pozycji.
  • Oświetlenie jest niewystarczające.
  • Wykonywany gest jest poza zasięgiem wbudowanej kamery.
  • Gest jest wykonywany zbyt szybko.
 • Po uruchomieniu aplikacji obsługującej gesty z włączoną funkcją rozpoznawania zapala się dioda wskaźnika wbudowanej kamery.
 • Aplikacja może nie rozpoznawać gestu, jeśli kamera jest skierowana na źródło światła, np. światło fluorescencyjne.
 • Jeżeli kamera nie rozpoznaje prawidłowo gestu, należy przerwać jego wykonywanie i po chwili ponowić próbę.

Włączanie

 1. Uruchomić funkcję Search [Wyszukaj] z menu Start, naciskając klawisz Windows + C.
 2. Wybrać opcję Search [Wyszukaj].
 3. Wybrać pozycję VAIO Gesture Control [Sterowanie gestami VAIO]
 4. Potwierdzić wybór kamery.
 5. Sprawdzić prawidłowe rozpoznawanie niektórych gestów: następny/poprzedni, pauza, ustawianie głośności.
 6. Kliknąć przycisk Next [Dalej].
 7. Wybrać aplikację do rozpoznawania gestów.
 8. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ].

Przegląd podstawowych gestów

Aplikacja Media Gallery
Przesunięcie ręki w prawo     Odtworzenie poprzedniego utworu.
Przesunięcie ręki w lewo     Odtworzenie następnego utworu.
Przesunięcie ręki w dół     Zatrzymanie odtwarzania.
Obrót ręki w prawo     Zwiększenie poziomu głośności.
Obrót ręki w lewo     Zmniejszenie poziomu głośności.

Windows Media Player
Przesunięcie ręki w prawo     Odtworzenie poprzedniego utworu.
Przesunięcie ręki w lewo     Odtworzenie następnego utworu.
Przesunięcie ręki w dół     Zatrzymanie odtwarzania.
Obrót ręki w prawo     Zwiększenie poziomu głośności.
Obrót ręki w lewo     Zmniejszenie poziomu głośności.

Internet Explorer
Przesunięcie ręki w prawo     Przejście do poprzedniej strony.
Przesunięcie ręki w lewo     Przejście do następnej strony.
Obrót ręki w prawo     Zwiększenie poziomu głośności.
Obrót ręki w lewo     Zmniejszenie poziomu głośności.

PowerDVD
Przesunięcie ręki w prawo     Odtworzenie poprzedniego rozdziału.
Przesunięcie ręki w lewo     Odtworzenie następnego rozdziału.
Przesunięcie ręki w dół     Zatrzymanie odtwarzania.
Obrót ręki w prawo     Zwiększenie poziomu głośności.
Obrót ręki w lewo     Zmniejszenie poziomu głośności.

Microsoft PowerPoint
(Funkcja gestów jest dostępna w trakcie pokazu slajdów).
Przesunięcie ręki w prawo     Przejście do poprzedniej strony.
Przesunięcie ręki w lewo     Przejście do następnej strony.
Obrót ręki w prawo     Zwiększenie poziomu głośności.
Obrót ręki w lewo     Zmniejszenie poziomu głośności.

Google Chrome
Przesunięcie ręki w prawo     Przejście do poprzedniej strony.
Przesunięcie ręki w lewo     Przejście do następnej strony.
Obrót ręki w prawo     Zwiększenie poziomu głośności.
Obrót ręki w lewo     Zmniejszenie poziomu głośności.

PlayMemories Home
(Funkcja gestów jest dostępna w trakcie pokazu slajdów).
Przesunięcie ręki w prawo     Przejście do poprzedniej strony.
Przesunięcie ręki w lewo     Przejście do następnej strony.
Obrót ręki w prawo     Zwiększenie poziomu głośności.
Obrót ręki w lewo     Zmniejszenie poziomu głośności.