Identyfikator artykułu : S700024530 / Ostatnia modyfikacja : 30.10.2012Drukowanie

Windows 8 - Konfiguracja aplikacji autostartu za pomocą Menedżera zadań

  Konfiguracja aplikacji autostartu za pomocą Menedżera zadań


  Uruchamianie Menedżera zadań

  1. Wyświetlić pasek Charms, umieszczając kursor w prawym górnym lub dolnym róg.
  2. Kliknąć opcję Search [Wyszukaj].
  3. Przewinąć w prawą stronę i wybrać pozycję Task Manager [Menedżer zadań].
  4. Wybrać opcję More details [Więcej szczegółów].
  5. Zostają wyświetlone szczegółowe informacje o systemie.


  Poprawa wydajności uruchamiania za pomocą Menedżera zadań

  1. Wybrać kartę Startup [Autostart].
  2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy aplikację i wybrać opcję Disable [Wyłącz], aby wyłączyć funkcję autostartu wybranej aplikacji podczas uruchamiania systemu.
  3. Wybrać opcję Enable [Włącz], aby włączyć funkcję autostartu aplikacji przy uruchamianiu systemu.
   Ostrzeżenie: zachować ostrożność podczas wyłączania aplikacji.  Uruchomienie niektórych aplikacji przy uruchomieniu systemu może być istotne.  Wyłączone aplikacje można włączyć.