Identyfikator artykułu : S700024532 / Ostatnia modyfikacja : 30.10.2012

Windows 8 - Tworzenie konta Microsoft w celu zakupu aplikacji

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Tworzenie konta Microsoft w celu zakupu aplikacji


 1. Wybrać opcję Store [Sklep] w nowoczesnym interfejsie użytkownika.
 2. Uruchomić pasek Charms, umieszczając kursor w prawym górnym lub dolnym róg.
 3. Wybrać opcję Settings [Ustawienia].
 4. Wybrać pozycję Your Account [Twoje konto].
 5. Wybrać opcję Sign in [Zaloguj się].
 6. Wybrać pozycję Sign up for a Microsoft account [Utwórz konto Microsoft].
 7. Wprowadzić wymagane informacje, aby utworzyć konto.
 8. Wybrać opcję Accept [Akceptuj].
 9. Przejść do skrzynki pocztowej, aby zweryfikować konto.
 10. Przejść z powrotem do trybu Metro / nowoczesnego interfejsu użytkownika, naciskając klawisz Windows.
 11. Wybrać opcję Store [Sklep].
 12. Wybrać opcję Sign in [Zaloguj się].
 13. Wprowadzić adres e-mail i hasło.
  Następuje logowanie na nowe konto Microsoft.
 14. Wybrać opcję Add payment method [Wybierz sposób płatności].
 15. Wprowadzić wymagane informacje dotyczące płatności, a następnie kliknąć przycisk Submit [Prześlij].
 16. Informacje dotyczące płatności i billingowe są teraz kompletne.  Można dokonać zakupu aplikacji w Sklepie Windows.