Identyfikator artykułu : S700024525 / Ostatnia modyfikacja : 30.10.2012Drukowanie

Windows 8 - Dodawanie konta Microsoft

  Dodawanie konta Microsoft  Konto Microsoft to konto internetowe umożliwiające użytkownikowi pobieranie aplikacji ze Sklepu Windows i automatyczną synchronizację ustawień na różnych komputerach, która pozwala uzyskać ten sam wygląd i działanie, w tym takie ustawienia jak strony z zakładki Ulubione czy historię.

  1. Uruchomić pasek Charms, umieszczając kursor w prawym górnym lub lewym dolny róg.
   Uwaga: Skrót klawiszowy do paska Charms to klawisz Windows + C.
  2. Wybrać opcję Settings [Ustawienia].
  3. Wybrać opcję PC settings [Ustawienia komputera].
  4. Wybrać opcję Users [Użytkownicy].
  5. Wybrać opcję Add a user [Dodaj użytkownika].
  6. Wprowadzić swój adres e-mail w domenie Microsoft.
   Aby utworzyć nowe konto e-mail, wybrać opcję Sign up for a new email address [Uzyskiwanie nowego adresu e-mail]
  7. Kliknąć przycisk Next [Dalej].
  8. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ].
  9. Konto Microsoft zostało założone.  Należy zrestartować komputer  i zalogować się na konto.