Identyfikator artykułu : S700024527 / Ostatnia modyfikacja : 30.10.2012Drukowanie

Windows 8 - Zmiana aplikacji domyślnej dla określonych rozszerzeń plików

  Zmiana aplikacji domyślnej dla określonych rozszerzeń plików


  1.     Uruchomić pasek Charms, umieszczając kursor w prawym górnym lub lewym dolnym rogu pulpitu.
  2.     Wybrać opcję Search [Wyszukaj].
  3.     Wybrać pozycję Default Programs [Programy domyślne].
  4.     Wybrać opcję Set your default programs [Ustaw programy domyślne].
  5.     Możliwe jest teraz ustawienie konkretnej aplikacji do uruchamiania określonego rozszerzenia plików.