Aktualizacja systemu do wersji Windows 8.1 (tylko w języku angielskim).