Identyfikator artykułu : 00164259 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019

Jak za pomocą programu VAIO Recovery Centre ponownie zainstalować aplikację lub oryginalny sterownik

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Wykonaj tę procedurę, aby za pomocą programu VAIO Recovery Centre ponownie zainstalować jedną bądź wszystkie dostarczone aplikacje lub oryginalny sterownik.

WAŻNE: W trakcie procesu odzyskiwania nie odłączaj zasilania.

 1. Kliknij przycisk Start, w polu Wyszukaj programy i pliki wpisz VAIO Recovery Centre i naciśnij klawisz Enter.         Obraz
 2. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
 3. Odłącz wszystkie łącza sieciowe.
 4. Odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne.
 5. W programie VAIO Recovery Centre, w grupie Choose a program (Wybierz program) kliknij opcję Reinstall Programs or Drivers (Ponownie zainstaluj programy lub sterowniki).
 6. W oknie Reinstall Programs or Drivers (Ponownie zainstaluj programy lub sterowniki) kliknij przycisk Start.
 7. Under Before Restore C: Drive, ensure the Skip option is selected, and click the Next button.

  UWAGA: To okno zawiera również opcje, które zamiast ponownej instalacji programów bądź sterowników umożliwiają użycie narzędzia Windows Kopia zapasowa/Przywracanie lub programu VAIO Hardware Diagnostics. Można ich użyć, aby spróbować zdiagnozować i rozwiązać problem bez ponownego instalowania programów lub sterowników.

 8. W oknie Overview (Przegląd) kliknij przycisk Next (Dalej).
 9. W oknie Select your programs or drivers to reinstall (Wybierz programy lub sterowniki do ponownego zainstalowania), na karcie Programs (Programy), zaznacz pola wyboru obok programów, które chcesz ponownie zainstalować.

  UWAGA: Aby ponownie zainstalować wszystkie aplikacje dostarczone w zestawie z komputerem, zaznacz wszystkie pola wyboru.

 10. Kliknij zakładkę Drivers (Sterowniki).
 11. Na karcie Drivers (Sterowniki) wybierz sterowniki, które chcesz ponownie zainstalować.
 12. Kliknij przycisk Dalej.
 13. Dokończ instalację poszczególnych aplikacji i sterowników, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie.
 14. W oknie Reinstall Programs or Drivers completed (Ponowna instalacja programów lub sterowników zakończona) zaznacz pole Restart now (Uruchom ponownie teraz).
 15. Kliknij przycisk Zakończ.