Identyfikator artykułu : 00164259 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Jak za pomocą programu VAIO Recovery Centre ponownie zainstalować aplikację lub oryginalny sterownik

  Wykonaj tę procedurę, aby za pomocą programu VAIO Recovery Centre ponownie zainstalować jedną bądź wszystkie dostarczone aplikacje lub oryginalny sterownik.

  WAŻNE: W trakcie procesu odzyskiwania nie odłączaj zasilania.

  1. Kliknij przycisk Start, w polu Wyszukaj programy i pliki wpisz VAIO Recovery Centre i naciśnij klawisz Enter.         Obraz
  2. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
  3. Odłącz wszystkie łącza sieciowe.
  4. Odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne.
  5. W programie VAIO Recovery Centre, w grupie Choose a program (Wybierz program) kliknij opcję Reinstall Programs or Drivers (Ponownie zainstaluj programy lub sterowniki).
  6. W oknie Reinstall Programs or Drivers (Ponownie zainstaluj programy lub sterowniki) kliknij przycisk Start.
  7. Under Before Restore C: Drive, ensure the Skip option is selected, and click the Next button.

   UWAGA: To okno zawiera również opcje, które zamiast ponownej instalacji programów bądź sterowników umożliwiają użycie narzędzia Windows Kopia zapasowa/Przywracanie lub programu VAIO Hardware Diagnostics. Można ich użyć, aby spróbować zdiagnozować i rozwiązać problem bez ponownego instalowania programów lub sterowników.

  8. W oknie Overview (Przegląd) kliknij przycisk Next (Dalej).
  9. W oknie Select your programs or drivers to reinstall (Wybierz programy lub sterowniki do ponownego zainstalowania), na karcie Programs (Programy), zaznacz pola wyboru obok programów, które chcesz ponownie zainstalować.

   UWAGA: Aby ponownie zainstalować wszystkie aplikacje dostarczone w zestawie z komputerem, zaznacz wszystkie pola wyboru.

  10. Kliknij zakładkę Drivers (Sterowniki).
  11. Na karcie Drivers (Sterowniki) wybierz sterowniki, które chcesz ponownie zainstalować.
  12. Kliknij przycisk Dalej.
  13. Dokończ instalację poszczególnych aplikacji i sterowników, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie.
  14. W oknie Reinstall Programs or Drivers completed (Ponowna instalacja programów lub sterowników zakończona) zaznacz pole Restart now (Uruchom ponownie teraz).
  15. Kliknij przycisk Zakończ.