Identyfikator artykułu : S700024521 / Ostatnia modyfikacja : 26.10.2012Drukowanie

Uruchom aplikację Vaio Update/Care

  Uruchom aplikację Vaio Update/Care

  Ciągły kontakt z firmą SONY umożliwia najlepsze wykorzystanie komputerów VAIO. Firma Sony opracowała i zainstalowała aplikację VAIO Update zapewniającą najlepsze wykorzystanie możliwości posiadanego komputera VAIO.

  Za pośrednictwem aplikacji VAIO Update firma Sony udostępnia aktualizacje fabrycznie zainstalowanych sterowników, narzędzi oraz innego oprogramowania firmy Sony. Aplikacja VAIO Update zapewnia aktualność oprogramowania komputera VAIO i oferuje instalację najnowszych poprawek lub instaluje je automatycznie, odciążając użytkowników.

  Aplikacja VAIO Update była fabrycznie instalowana na komputerach VAIO sprzedawanych w 2005 roku.
  W przypadku nowszych komputerów VAIO niniejszą funkcję zintegrowano w programie VAIO Care. Program VAIO Care można uruchomić, naciskając dedykowany przycisk Assist [Pomoc] na komputerze VAIO.

  Oferta programu VAIO Care znajduje się tutaj.

  W przypadku starszych modeli lub komputerów VAIO, w których nie instalowano już fabrycznie aplikacji VAIO Update, poprawki można pobierać ze stron pomocy technicznej. Firma Sony zaleca, aby regularnie sprawdzać dostępność aktualizacji w celu zapewnienia aktualności systemu.