Identyfikator artykułu : 00083303 / Ostatnia modyfikacja : 16.05.2014

W jaki sposób można użyć funkcji Rescue Data [Odzyskaj dane] do utworzenia kopii zapasowej danych

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

 

Jeśli nie uda się uruchomić systemu operacyjnego, można użyć funkcji Rescue Data [Odzyskaj dane] oferowanej przez centrum odzyskiwania VAIO w celu skopiowania danych z wewnętrznego dysku twardego na zewnętrzny dysk twardy, dysk Flash, płytę Blu-ray (BD), DVD lub CD. Aby skorzystać z funkcji Rescue Data [Odzyskaj dane], należy wykonać opisaną poniżej procedurę.

OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko utraty danych. Podobnie jak w przypadku innych programów do tworzenia kopii zapasowej lub przywracania danych, nie ma gwarancji, że przywracanie danych lub tworzenie ich kopii zapasowej przebiegnie pomyślnie.

WAŻNE:

 • Funkcja Rescue Data [Odzyskaj dane] nie jest dostępna we wszystkich modelach komputerów. Dostępność funkcji w danym modelu można sprawdzić w instrukcji obsługi dołączonej do komputera. Jeśli opcja Rescue Data [Odzyskaj dane] jest niedostępna, nie będzie ona również widoczna w drugim kroku niniejszej procedury.
 • Kopie zapasowe plików wykonane za pomocą funkcji Rescue Data [Odzyskaj dane] mogą być nieprzydatne, jeśli nie zostaną przywrócone za pomocą narzędzia przywracania danych VAIO. .
 • Pliki zaszyfrowane lub chronione prawem autorskim mogą nie być poprawnie kopiowane i przywracane.
 • Po otwarciu okna Rescue Data [Odzyskiwanie danych] należy przejść do kroku 3.

 

 1. Uruchomić ponownie komputer, a następnie nacisnąć klawisz F10 na ekranie początkowym VAIO.

  UWAGI:

  • Dostęp do funkcji Rescue Data [Odzyskaj dane] można uzyskać również przez uruchomienie dysków odzyskiwania danych. Aby uruchomić nośnik odzyskiwania danych, należy najpierw umieścić dysk odzyskiwania danych w napędzie, a następnie uruchomić ponownie komputer.
  • Po wyświetleniu ekranu Edit Boot Options [Edytuj opcje rozruchu] nacisnąć klawisz Enter.
  • Gdy wyświetli się ekran Windows Boot Manager [Menedżer rozruchu systemu Windows], należy wybrać opcję VAIO Recovery Environment [Środowisko odzyskiwania danych VAIO] i nacisnąć klawisz Enter.
 2. Po wyświetleniu okna VAIO Recovery Center [Centrum odzyskiwania danych VAIO] wybrać na karcie Choose a program [Wybierz program] opcję Rescue Data [Odzyskaj dane].
 3. W oknie Rescue Data [Odzyskiwanie danych] kliknąć przycisk Start.
 4. Zapoznać się z podanymi informacjami i kliknąć przycisk Next [Dalej].

  WAŻNE: W przypadku wyświetlenia okna Important Notices [Ważne uwagi] należy przejść do kroku 7.

 5. W oknie umowy licencyjnej dla użytkownika końcowego Sony End User License Agreement zapoznać się z treścią umowy i wyrazić zgodę na jej warunki, wybierając opcję I Agree [Zgadzam się].
 6. Kliknąć przycisk Next [Dalej].
 7. Zapoznać się z ważnymi informacjami zawartymi w oknie Precaution, Disclaimer [Przestroga, zrzeczenie się odpowiedzialności] lub Important Notices [Ważne uwagi] i kliknąć przycisk Next [Dalej].
 8. W oknie Select How to Rescue Data [Wybierz sposób odzyskiwania danych] wybrać kliknięciem żądaną opcję, a następnie kliknąć przycisk Next [Dalej].
  • Standardowe odzyskiwanie danych

   UWAGA: Ta opcja pozwala odzyskać wszystkie dane z wewnętrznego dysku twardego i zapisać je na jednym zewnętrznym dysku twardym.

  • Niestandardowe odzyskiwanie danych

   UWAGA: Ta opcja umożliwia utworzenie kopii zapasowej jedynie określonych plików i wybranie lokalizacji, w której dane zostaną zapisane. Dane można zapisywać na dysku twardym, nośniku Flash, płycie BD, DVD lub CD.