Identyfikator artykułu : 00168294 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017Drukowanie

Komputer nie rozpoznaje połączenia i.LINK (IEEE 1394) z kamerą.

  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj czynności opisane poniżej.

  1. Sprawdź, czy kamera cyfrowa jest skonfigurowana do reprodukcji sygnału wyjściowego przez i.LINK (aka Apple® FireWire® port)  prior to being connected to the computer.

   UWAGA: Wymóg skonfigurowania kamery do reprodukcji sygnału wyjściowego przez łącze i.LINK nie dotyczy wszystkich kamer. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi kamery.

  2. Upewnij się, że porty i.LINK komputera i kamery nie są brudne ani zakurzone.
  3. Upewnij się, że przewód i.LINK jest starannie podłączony do portu i.LINK kamery i komputera.

   WAŻNE: Niektóre nowsze komputery Mac® są wyposażone w nowsze, 9-stykowe gniazdo FireWire 800, podczas gdy klient dysponuje przewodem FireWire 600-400. W takim przypadku konieczne może być użycie przewodu FireWire 800-400 lub adaptera. W razie potrzeby prosimy o sprawdzenie dostępności w sklepie Apple Store pod adresem http://store.apple.com/pl.

  4. Upewnij się, że kamera jest włączona i zasilana z dostarczanego w zestawie zasilacza sieciowego.

   UWAGA: Funkcji i.LINK kamery nie można używać równocześnie z dostarczaną z niektórymi kamerami stacją dokującą Handycam® Station. W takim przypadku należy odłączyć stację Handycam Station i podłączyć zasilacz sieciowy oraz przewód i.LINK bezpośrednio do kamery.

  5. Upewnij się, że karta i oprogramowanie służące do przechwytywania obrazu są prawidłowo skonfigurowane do odbioru sygnału i.LINK z kamery.

   UWAGI:

   • W zależności od karty i oprogramowania służących do przechwytywania sygnału z portu i.LINK konieczna może być ich ręczna konfiguracja. Dalszych informacji należy szukać w plikach pomocy do programu lub u producenta karty bądź oprogramowania.
   • Kamery cyfrowe Sony nie wymagają specjalnych sterowników urządzenia do nawiązania połączenia i.LINK i nie są dostarczane z takimi sterownikami. Sterowniki urządzenia umożliwiające połączenie przez łącze i.LINK powinny być dostarczone z programem przechwytującym obraz wideo. W razie wątpliwości, czy używane oprogramowanie zawiera potrzebne sterowniki, należy skontaktować się z jego producentem.
  6. Jeżeli problem nadal pozostanie nierozwiązany, spróbuj zakończyć pracę programu do przechwytywania obrazu i ponownie go uruchomić.
  7. Jeżeli problem nadal pozostanie nierozwiązany, spróbuj ponownie uruchomić komputer, do którego jest podłączona uruchomiona kamera.
  8. Jeżeli problem nadal pozostanie nierozwiązany, spróbuj użyć innego przewodu i.LINK, innego portu i.LINK lub innego komputera.

  Wykonanie powyższych czynności powinno rozwiązać problem. Jeśli pomimo wykonania wszystkich czynności problem pozostanie nierozwiązany, może być konieczna naprawa w serwisie.