Identyfikator artykułu : 00244937 / Ostatnia modyfikacja : 23.04.2020Drukowanie

Jak przesłać film do komputera Apple Mac przy użyciu łącza i.LINK (IEEE 1394) lub Thunderbolt

  UWAGA: warunkiem ukończenia tej procedury jest spełnienie poniższych wymagań.

  • W komputerze musi być zainstalowane kompatybilne oprogramowanie do przechwytywania obrazu wideo, na przykład iMovie.
  • Komputer musi być wyposażony w port FireWire lub Thunderbolt.
  • Musisz mieć przewód i.LINK / FireWire (IEEE 1394).

  Procedura przesyłania filmów przy użyciu programu iMovie:

  1. Włącz komputer.
  2. Uruchom program iMovie.
  3. Podłącz przewód i.LINK do portu i.LINK kamery cyfrowej.
  4. Podłącz drugi koniec przewodu i.LINK do złącza FireWire komputera.

   Podłączanie przez łącze i.LINK (FireWire)

   diagram połączeń między kamerą a komputerem

   1. Kamera wideo
   2. Port i.LINK (IEEE 1394) (4-stykowy)
   3. Port FireWire (IEEE 1394) (6-stykowy)
   4. Przewód i.LINK (4-stykowy <=> 6-stykowy)
   5. Komputer

   Konwersja łącza i.LINK (FireWire) na Thunderbolt

   diagram połączeń między kamerą a komputerem

   1. Kamera wideo
   2. Port i.LINK (IEEE 1394) (4-stykowy)
   3. Port FireWire (IEEE 1394) (9-stykowy)
   4. Port Thunderbolt
   5. Przewód i.LINK (4-stykowy <=> 9-stykowy)
   6. Przejściówka FireWire na Thunderbolt
   7. Komputer
  5. Włącz kamerę cyfrową, wybierając przełącznikiem POWER tryb VTR lub PLAY/EDIT.

   UWAGA: ustawienie wymagane do odtwarzania z kamery zależy od modelu. Procedury dla konkretnego modelu należy szukać w instrukcji obsługi dostarczonej z kamerą.

  6. Przewiń taśmę w kamerze do miejsca, od którego chcesz rozpocząć importowanie filmu.
  7. W oknie programu iMovie kliknij przycisk IMPORTUJ.
  8. Po zakończeniu ponownie naciśnij przycisk IMPORTUJ, aby zatrzymać.

  UWAGA: dalsze informacje na temat importowania filmów za pomocą programu iMovie oraz rozwiązania problemów zamieszczone są na stronie internetowej firmy Apple pod adresem https://support.apple.com/imovie.

  UWAGA: FireWire jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple, a i.LINK jest zastrzeżonym znakiem towarowym Sony. Oba znaki towarowe odnoszą się do branżowego standardu magistrali szeregowej IEEE 1394.

  Powrót na początek poradnika importowania z kaset wideo