Identyfikator artykułu : 00168324 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017Drukowanie

Jak przesłać film do komputera przy użyciu strumieniowej transmisji przez łącze USB (USB Streaming).

  WAŻNE:

  • Funkcja strumieniowej transmisji przez łącze USB nie jest obsługiwana przez systemy operacyjne Windows 7 i Windows 8.

  UWAGA: Jeśli do wykonania jakiejś czynności opisanej w tym artykule konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi dostarczonej z kamerą.

  1. Włącz komputer.
  2. Używając dysku CD-ROM dostarczonego z kamerą, zainstaluj w komputerze sterownik USB.

   WAŻNE: Prawidłowe działanie funkcji strumieniowej transmisji przez łącze USB kamery zapewnia tylko sterownik USB z dostarczonego w zestawie dysku CD-ROM. Jeśli oprogramowanie dostarczone z kamerą ulegnie zagubieniu lub uszkodzeniu, konieczny może być zakup jego kopii.

  3. Przełącz kamerę w tryb VTR, VCR lub PLAYBACK, odpowiednio do trybów dostępnych w kamerze.
  4. W menu kamery włącz funkcję strumieniowej transmisji USB.
  5. Podłącz przewód USB do kamery.
  6. Podłącz drugi koniec przewodu USB do komputera.

   UWAGA: Komputer musi być wyposażony w standardowy, fabrycznie zainstalowany port USB.

  7. Przewiń film do początku materiału, który chcesz przesłać.
  8. Uruchom w komputerze program do przechwytywania obrazu wideo.

   UWAGA: Aby można było ukończyć tę procedurę, w komputerze musi być zainstalowane kompatybilne oprogramowanie do przechwytywania obrazu wideo. Funkcję przechwytywania obrazu ma wiele programów do montażu filmów. Jeśli używasz programu do montażu filmów, oddzielny program do przechwytywania obrazu może być zbędny.

  9. Włącz odtwarzanie nagrania w kamerze.
  10. Rozpocznij importowanie nagrania za pomocą programu do przechwytywania obrazu wideo.

   UWAGA: Instrukcja użytkowania programu PIXELA ImageMixer  are available.

   Ponieważ na rynku jest wiele programów do przechwytywania obrazu wideo, nie możemy przewidzieć, z jakiego oprogramowania korzysta użytkownik. Firma Sony nie może udzielić konkretnych wskazówek ani pomocy w odniesieniu do oprogramowania, którego nie produkuje. Wiele aplikacji do przechwytywania obrazu wideo ma jednak szczegółowe pliki pomocy i zawiera konkretne instrukcje dotyczące przechwytywania i importowania obrazów wideo z kamery do komputera. Pliki te powinny być dostępne w menu Help (Pomoc) programu do przechwytywania obrazu lub w oddzielnym pliku na płycie z oprogramowaniem. W razie problemu z odszukaniem instrukcji w systemie pomocy lub w plikach na dostarczonej płycie z oprogramowaniem, w celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z producentem oprogramowania.