Identyfikator artykułu : 00168313 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Jak przechwytywać obraz przy użyciu programu PIXELA ImageMixer™ i funkcji strumieniowej transmisji przez łącze USB (USB Streaming).

  Poniżej opisano przechwytywanie obrazu przy użyciu programu PIXELA ImageMixer™ i funkcji strumieniowej transmisji przez łącze USB.

  WAŻNE:

  • Funkcja strumieniowej transmisji przez łącze USB nie jest obsługiwana przez system operacyjny Microsoft® Windows 98.
  • Funkcja strumieniowej transmisji przez łącze USB nie jest obsługiwana przez system operacyjny Apple® macOS®.
  1. Włącz funkcję strumieniowej transmisji USB w menu kamery.
  2. In the PIXELA ImageMixer application options screen, click the Capture Environment [FIG. 1] icon.
  3. Click the USB device capture [FIG. 2] icon.
  4. Click the Tool [FIG.3 ] icon to select the appropriate USB Device Setting [FIG. 4] from the drop down menu.

   UWAGI:

   • Jeśli po wybraniu trybu filmu lub sceny kamera nie jest wykrywana, odśwież połączenie, wyłączając kamerę i włączając ją na nowo.
   • Jeśli kamera nadal nie jest rozpoznawana, sprawdź, czy kamera jest włączona i pracuje we właściwym trybie oraz czy połączenie USB między kamerą a komputerem działa stabilnie.
   • Jeśli kamera nadal nie jest rozpoznawana, dalszej pomocy w diagnozowaniu problemu z połączeniem USB należy szukać u producenta komputera.
  5. Click the Movie Capture [FIG. 5] icon to display streaming video from the camera.

   UWAGA: Materiał wideo przesyłany strumieniowo z kamery można przechwytywać w czasie rzeczywistym, podczas nagrywania, lub w czasie odtwarzania nagrania.

  6. Click the Capture/Stop Movie Scene [FIG. 6] icon when the approriate scene appears.
  7. Click the Capture/Stop Movie Scene [FIG. 6] icon to stop the capture process.
  8. Segment zostanie wówczas przetworzony i zapisany w żądanym miejscu na komputerze.

   WAŻNE: Kiedy jest widoczny ten ekran, nie należy wyłączać kamery, odłączać przewodu USB lub próbować podglądać przechwytywanego segmentu. Spowoduje to przerwanie działania programu PIXELA i konieczność ponownego uruchomienia komputera.