Identyfikator artykułu : 00274224 / Ostatnia modyfikacja : 25.08.2022Drukowanie

Jak używać kamery jako kamery internetowej do strumieniowej transmisji na żywo przez port HDMI

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Pewne kamery mogą pracować jako kamery internetowe (prowadzić streaming na żywo) z wykorzystaniem portu HDMI®.

  Przed rozpoczęciem

  Do uruchomienia streamingu na żywo potrzebne będą:

  • Kamera z funkcją oszczędzania energii „Automatyczne wyłączanie” (A.Shut Off) w menu i portem wyjścia HDMI.
   • Ustaw funkcję „Automatyczne wyłączanie” na Wył. lub Nigdy, by zapobiec automatycznemu wyłączeniu urządzenia podczas streamingu na żywo
   • Kamera bez tej funkcji może nie nadawać się do streamingu na żywo ze względu na automatyczne wyłączanie się po określonym czasie
  • Urządzenie przechwytujące z HDMI na USB (niebędące produktem Sony)
  • Przewód HDMI. Odpowiedni przewód HDMI, zależny od modelu kamery i urządzenia przechwytującego sygnał wideo
  • Przewód USB
  • Komputer z zainstalowanym oprogramowaniem do streamingu

  Przypomnienie

  • Urządzenie przechwytujące wideo i oprogramowanie nie są produkowane przez Sony
  • Upewnij się, że dysponujesz urządzeniem przechwytującym wideo HDMI – USB, a nie przejściówką z USB na HDMI (do zewnętrznego monitora)

  Procedura uruchamiania streamingu na żywo

  1. Podłącz jeden koniec przewodu HDMI do wyjścia HDMI kamery, a drugi koniec do gniazda wejścia HDMI w urządzeniu przechwytującym wideo.
  2. Podłącz urządzenie przechwytujące wideo do komputera za pomocą przewodu USB.
  3. Włącz kamerę, przesuwając przełącznik POWER do położenia CAMERA.
  4. Otwórz ustawienia obrazu/dźwięku w oprogramowaniu do przechwytywania/streamingu w komputerze.
  5. Oprogramowanie powinno rozpoznać urządzenie przechwytujące, a tym samym kamerę, jako kamerę internetową.
  6. Następnie na ekranie komputera powinien pojawić się obraz na żywo z kamery.

  Przypomnienie

  • Jeśli używasz zewnętrznego mikrofonu, wybierz właściwe urządzenie w ustawieniach dźwięku w komputerze.
  • Jeśli na transmitowany obraz nakładane jest menu kamery, wyłącz je: Wybierz Ustawienia HDMI → Wyśw. info. HDMI →Wył.