Identyfikator artykułu : 00071847 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Brak obrazu lub dźwięku podczas odtwarzania zawartości aparatu lub kamery w telewizorze przez złącze HDMI

    W telewizorze należy wybrać odpowiednie wejście HDMI umożliwiające odbieranie sygnałów z kamery.

    Ten problem może wystąpić również wtedy, jeżeli na tym samym nośniku zapisano dane z jakością HD [Rozdzielczość wysoka] i SD [Rozdzielczość standardowa]. W takim przypadku należy najpierw odłączyć przewód HDMI i wyłączyć kamerę na 30 sekund. Następnie należy podłączyć ponownie przewód HDMI i włączyć kamerę.

    WAŻNE: Należy upewnić się, że przewód HDMI jest dobrze podłączony do kamery i telewizora. Jeżeli problem się powtarza, może to wynikać z ustawień podłączonego urządzenia audio/wideo. Aby uzyskać szczegółowe informacje o danych technicznych i ustawieniach podłączonego urządzenia, należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika urządzenia lub skontaktować się z jego producentem. Problem ten może być także spowodowany uszkodzonym przewodem HDMI. Sprawdzić połączenie przy użyciu innego dostępnego przewodu HDMI.

    UWAGA: Jeżeli kamerę podłączono do monitora za pomocą adaptera HDMI-DVI, dźwięk nie jest odtwarzany, ponieważ interfejs DVI obsługuje tylko sygnał wideo.