Identyfikator artykułu : 00249494 / Ostatnia modyfikacja : 14.05.2021

Jak używać aparatu Sony jako kamery internetowej przy użyciu aplikacji Imaging Edge Webcam

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Co to jest Imaging Edge Webcam?

  Imaging Edge Webcam to aplikacja pozwalająca zmienić aparat Sony w kamerę internetową o wysokiej jakości.
  Dzięki niej można używać aparatu jako
  kamery internetowej o wysokiej rozdzielczości do transmisji na żywo, wykorzystując jego niepowtarzalne i różnorodne funkcje.
  Aplikacja Imaging Edge Webcam nie obsługuje dźwięku, należy więc użyć mikrofonu wbudowanego w komputer lub zewnętrznego mikrofonu.


  Jak zainstalować aplikację Imaging Edge Webcam?

  Instalacja i ustawienia

  1. Pobierz aplikację Imaging Edge Webcam i zainstaluj ją w komputerze..
  2. Ponownie uruchom komputer (tylko za pierwszym razem).
  3. Włącz aparat.
  4. Wybierz w aparacie poniższe ustawienia (przykładowe).
   Wyświetlane elementy zależą od aparatu.
    

  Podłączanie aparatu ILCE-9M2/7RM4 do komputera

  Podłączanie aparatu ZV-1 do komputera

  Podłączanie aparatu innego niż ILCE-9M2/7RM4/ZV-1

   

  Jak skonfigurować aparat

  1. Podłącz aparat do komputera przy użyciu dostarczonego przewodu USB.
  2. Nawiązanie połączenia z aparatem nie jest możliwe przy uruchomionym programie Imaging Edge Desktop (Remote). Najpierw zakończ pracę programu Imaging Edge Desktop (Remote), a dopiero potem podłącz aparat.
   • Aparaty ILCE-7M2, ILCE-7S, ILCE-7SM2, ILCE-7RM2, ILCE-5100, ILCE-6300, ILCA-68, ILCA-77M2, DSC-RX1RM2, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3, DSC-RX100M4 i DSC-RX100M5
    Przed przejściem do czynności 6 należy przełączyć aparat w tryb  (tryb automatyczny). Po uruchomieniu usługi transmisji na żywo / wideokonferencji i włączeniu obrazu należy wybrać tryb filmowania.

   • Aparaty inne niż wymienione powyżej
    Przełącz aparat w tryb filmowania.

  3. Uruchom w komputerze preferowane oprogramowanie do wideokonferencji.
    
  4. Zmień w oprogramowaniu do wideokonferencji odpowiednie ustawienie, tak aby zmienić używaną kamerę z wbudowanej w komputer na aparat Sony.
   W przypadku wątpliwości, jak to zrobić, odwiedź stronę pomocy technicznej używanego oprogramowania do wideokonferencji. 

   

  Wskazówki dotyczące użycia aplikacji Imaging Edge Webcam 

  • Proporcje obrazu automatycznie zmieniają się na 16:9. Po użyciu aplikacji Imaging Edge Webcam proporcje pozostaną ustawione na 16:9, zatem w razie potrzeby należy przywrócić ich poprzednią wartość.
  • Zalecamy, aby na czas używania aplikacji Imaging Edge Webcam wyłączyć tryb uśpienia komputera. 
  • Podczas korzystania z aplikacji Imaging Edge Webcam nie należy odłączać przewodów USB żadnych urządzeń USB, na przykład aparatu lub zestawu słuchawkowego, i unikać wyzwalania migawki lub zmieniania ustawień aparatu, na przykład trybu pracy.
  • Jeśli aparat ma opcję Zasilanie USB, zalecamy ustawienie jej na Włącz.
  • Rozdzielczość ustawiana jest na 1024 × 576 pikseli.
  • Aby zwiększyć płynność ruchu, zamiast trybu filmu spróbuj wybrać  (tryb automatyczny).
  • Aparat wyłącza się automatycznie, gdy temperatura w jego wnętrzu przekroczy określony poziom. Jeśli aparat będzie używany przez dłuższy czas, użyj trybu  (automatycznego). Jeśli aparat ma opcję Temp. auto. wyłącz., zmiana jej ustawienia na Wysoka spowoduje wydłużenie czasu, przez jaki możliwe jest ciągłe użycie aparatu.
  • Jeśli nie możesz włączyć obrazu do wideokonferencji, przyczyną mogą być ustawienia innego programu do wideokonferencji, który obecnie nie jest używany. Upewnij się, że innym programie do wideokonferencji wybrany jest aparat inny niż Sony (Imaging Edge).
    

  Jeśli w obrazie na ekranie podglądu na żywo występują przerwy

  Problem ten można rozwiązać, wykonując następujące czynności:

  1. Wyłącz obraz w systemie do konferencji internetowych.
  2. Z menu Start systemu Windows wybierz kolejno opcje Imaging Edge Webcam → USB Reset (Resetuj USB).
   Zrzut ekranu menu start Imaging edge
  3. Wyłącz i ponownie włącz aparat.
  4. Ponownie włącz obraz w systemie do konferencji internetowych.

  Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiązuje problemu, wyłącz aparat i uruchom ponownie komputer.