Identyfikator artykułu : 00144778 / Ostatnia modyfikacja : 08.01.2020Drukowanie

Mimo włączenia aparatu przy użyciu funkcji Camera Remote Power ON/OFF (Zdalne włączanie/wyłączanie zasilania) w aplikacji Imaging Edge Mobile (następcy PlayMemories Mobile) obrazy z aparatu nie pojawiają się na smartfonie.

    Funkcja Camera Remote Power ON/OFF (Zdalne włączanie/wyłączanie zasilania) w aplikacji Imaging Edge Mobile (następcy PlayMemories Mobile) wykorzystuje łącze Bluetooth. Do przesyłania obrazów do smartfona i zmieniania ustawień aparatu za pomocą smartfona służy łącze Wi-Fi.


    Jeśli smartfon podłączony jest do innego punktu dostępowego Wi-Fi niż aparat, obrazy z aparatu nie pojawiają się na smartfonie. Na ekranie głównym smartfona dotknij opcji Ustawienia - Wi-Fi i połącz smartfon z aparatem.