Identyfikator artykułu : 00144778 / Ostatnia modyfikacja : 31.03.2019

Podczas korzystania z funkcji Camera Remote Power ON/OFF (Zdalne włączanie/wyłączanie zasilania kamery) w aplikacji PlayMemories Mobile obrazy z kamery nie są wyświetlane na ekranie podłączonego smartfona.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

W przypadku korzystania z funkcji Camera Remote Power ON/OFF (Zdalne włączanie/wyłączanie zasilania kamery) w aplikacji PlayMemories Mobile jest wykorzystywane połączenie Bluetooth. Podczas wysyłania obrazów z kamery do smartfona lub zmieniania ustawień kamery przy użyciu smartfona jest używane połączenie Wi-Fi. Dlatego w trakcie korzystania z funkcji Camera Remote Power ON/OFF (Zdalne włączanie/wyłączanie zasilania kamery) w aplikacji PlayMemories Mobile obrazy z kamery nie są wyświetlane na ekranie podłączonego smartfona.

UWAGA: Jeśli smartfon korzysta z innego punktu dostępu Wi-Fi niż kamera, obrazy w kamerze nie są wyświetlane na ekranie smartfona. Na ekranie głównym smartfona dotknij opcji Settings (Ustawienia) – Wi-Fi, a następnie połącz smartfon z kamerą.