Identyfikator artykułu : 00144250 / Ostatnia modyfikacja : 25.03.2022Drukowanie

W jaki sposób można wykonywać zdjęcia w formacie RAW przy użyciu aplikacji Smart Remote Control?

  Format RAW dla zdjęć należy wybrać po uruchomieniu aplikacji Smart Remote Control w aparacie i nawiązaniu połączenia z urządzeniem z systemem Android lub z telefonem iPhone. Wykonaj następujące czynności:

  UWAGA: Kroki menu i wyświetlane obrazy dotyczą aplikacji Smart Remote Control w wersji 3.00. Opcje wybierane z menu i wyświetlane obrazy zależą od wersji aplikacji Smart Remote Control.

  1. Upewnij się, że w aparacie jest umieszczona karta pamięci.
  2. Uruchom aplikację Smart Remote Control w aparacie.
  3. Uruchom aplikację Imaging Edge Mobile (następcę PlayMemories Mobile) w urządzeniu mobilnym i nawiąż połączenie z aparatem.
  4. Po nawiązaniu połączenia (obraz z aparatu pojawi się na ekranie urządzenia mobilnego) naciśnij przycisk Menu w aparacie.
  5. Przy użyciu przycisków kierunkowych przejdź do opcji Menu 2.
  6. Wybierz opcję Quality (Jakość).

  7. Wybierz opcję RAW & JPEG.

  8. Naciśnij przycisk Menu, aby wyjść z ustawień.

  Zdjęcia wykonane przy użyciu aplikacji Smart Remote Control będą teraz zapisywane na karcie pamięci jednocześnie w formacie RAW i JPEG.

  UWAGI:

  • Aplikacja Smart Remote Control ma własne ustawienie Quality (Jakość), które należy skonfigurować po jej uruchomieniu. Skonfigurowane ustawienie jakości zostanie zapamiętane przez aplikację Smart Remote Control.
  • Nie jest możliwe wykonywanie zdjęć w formacie RAW & JPEG aparatem NEX-5T przy użyciu wbudowanej aplikacji Smart Remote Embedded.
  • Upewnij się, że została pobrana najnowsza wersja aplikacji Smart Remote Control z witryny internetowej PlayMemories Camera Apps.