Identyfikator artykułu : 00144250 / Ostatnia modyfikacja : 23.05.2019

W jaki sposób można wykonywać zdjęcia w formacie RAW przy użyciu aplikacji Smart Remote Control?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Format RAW dla zdjęć należy wybrać po uruchomieniu aplikacji Smart Remote Control w aparacie i nawiązaniu połączenia z urządzeniem mobilnym z systemem Android lub z urządzeniem iPhone.  Wykonaj następujące czynności:

UWAGA: Kroki menu i wyświetlane obrazy dotyczą aplikacji Smart Remote Control w wersji 3.00. Kroki menu i wyświetlane obrazy różnią się w zależności od wersji aplikacji Smart Remote Control.

 1. Upewnij się, że w aparacie jest umieszczona karta pamięci.
 2. Uruchom aplikację Smart Remote Control w aparacie.
 3. Uruchom aplikację PlayMemories Mobile w urządzeniu mobilnym i nawiąż połączenie z aparatem.
 4. Po nawiązaniu połączenia (obraz z aparatu pojawi się na ekranie urządzenia mobilnego) naciśnij przycisk Menu w aparacie.
 5. Przy użyciu przycisków kierunkowych przejdź do opcji Menu 2.
 6. Wybierz opcję Quality (Jakość).

  Menu inteligentnego zdalnego sterowania – Quality (Jakość)
 7. Wybierz opcję RAW & JPEG.

  Menu inteligentnego zdalnego sterowania – RAW & JPEG
 8. Naciśnij przycisk Menu, aby wyjść z ustawień.

Zdjęcia wykonane przy użyciu aplikacji Smart Remote Control będą teraz zapisywane na karcie pamięci jednocześnie w formacie RAW i JPEG.

UWAGI:

 • Aplikacja Smart Remote Control korzysta z własnego ustawienia Quality (Jakość), które należy skonfigurować po jej uruchomieniu.  Skonfigurowane ustawienie jakości zostanie zapamiętane przez aplikację Smart Remote Control.
 • Nie jest możliwe wykonywanie zdjęć w formacie RAW & JPEG aparatem NEX-5T przy użyciu wbudowanej aplikacji Smart Remote Embedded.
 • Upewnij się, że została pobrana najnowsza wersja aplikacji Smart Remote Control z witryny internetowej PlayMemories Camera Apps.