Identyfikator artykułu : 00198894 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2018

Co to jest plik z obrazem RAW?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Termin „RAW” ma znaczenie identyczne z angielskim słowem „raw”, które oznacza coś surowego, na przykład warzywa. Nie jest to skrót w rodzaju JPEG (Joint Photographic Experts Group).
Aparaty cyfrowe wykonują zazwyczaj przetwarzanie cyfrowe, którego celem jest uzyskanie sygnału wyjściowego z przetwornika obrazu oraz stworzenie obrazów JPEG. RAW to natomiast format danych, który daje użytkownikowi pełną kontrolę nad parametrami przetwarzania.

UWAGA: Dane RAW rejestrowane przez aparaty Sony są zapisywane w plikach z rozszerzeniem „ARW”.

https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/disoft/int/idc/intro/raw.html

Obraz

Najczęstsze pytania dotyczące plików RAW

Podstawowe informacje

Informacje o aplikacji