Identyfikator artykułu : 00059144 / Ostatnia modyfikacja : 21.10.2020Drukowanie

Funkcja Touch AF [Dotykowy autofokus] aplikacji Smart Remote Control nie działa w trybie Intelligent Auto [Inteligentne ustawienia automatyczne].

  Aparat domyślnie wybiera ustawienie Multi [Wielokrotny] dla obszaru Autofocus Area [Obszar autofokusu] po wybraniu trybu Intelligent Auto [Inteligentne ustawienia automatyczne]. Jednak funkcja Touch AF [Dotykowy autofokus] aplikacji Smart Remote Control wymaga użycia dla opcji Autofocus Area [Obszar autofokusu] ustawienia Flexible Spot [Elastyczny punktowy]. Dlatego funkcja Touch AF [Dotykowy autofokus] nie będzie działać, gdy aparat pracuje w trybie Intelligent Auto [Inteligentne ustawienia automatyczne].

  Funkcja Touch AF [Dotykowy autofokus] działa w następujących trybach:

  • Program Auto [Program automatyczny] (P)
  • Aperture Priority [Preselekcja przysłony] (A)
  • Shutter Speed Priority [Preselekcja czasu naświetlania] (S)
  • Manual Exposure [Ręczne ustawianie ekspozycji] (M)