Identyfikator artykułu : 00141055 / Ostatnia modyfikacja : 28.01.2016Drukowanie

Niektóre funkcje aparatu nie działają w przypadku użycia adaptera z zamocowanym na nim obiektywem z mocowaniem typu A.

  W przypadku użycia adaptera z zamocowanym na nim obiektywem z mocowaniem typu A nie można korzystać z następujących funkcji aparatu:

  • stabilizator obrazu SteadyShot,
  • funkcja Background Defocus Control (Zmniejszenie ostrości tła).

  Ponadto wyłączony będzie autofokus (AF), chyba że użytkownik zaktualizuje oprogramowanie układowe aparatu. Jego najnowsza wersja jest dostępna w Internecie i umożliwia korzystanie z autofokusa po zamocowaniu obiektywu z mocowaniem typu A za pośrednictwem adaptera.

  UWAGI:

  • W przypadku użycia adaptera obiektywu LAEA1 autofokus jest dostępny tylko z obiektywami SAM/SSM. Adapter obiektywu LAEA2 obsługuje autofokus ze wszystkimi obiektywami z mocowaniem typu A.
  • Do obsługi autofokusa w aparatach pełnoklatkowych z mocowaniem typu E polecany jest adapter obiektywu LAEA4.
  • Szybkość działania autofokusa wynosi około 2-7 s, a zatem jest mniejsza niż w przypadku obiektywu z mocowaniem typu E.
  • Przy nagrywaniu filmów autofokus działa po naciśnięciu przycisku PHOTO. Nie działa funkcja Continuous AF (Ciągły autofokus).
  • Przy nagrywaniu filmów może się zdarzyć zarejestrowanie odgłosów pracy autofokusa. Można stłumić ten dźwięk, podłączając do aparatu zewnętrzny mikrofon z wtykiem mini o średnicy 3,5 mm i umieszczając go z dala od obiektywu. Można też w menu wybrać dla opcji Movie Audio Rec (Nagrywanie dźwięku w filmach) ustawienie Off (Wyłączone), aby całkowicie wyeliminować rejestrowanie ścieżki dźwiękowej filmów.