Identyfikator artykułu : 00062623 / Ostatnia modyfikacja : 27.04.2017Drukowanie

W przypadku korzystania z wizjera aparatu niektóre obrazy wyglądają na zaszumione

  Obraz może wyglądać na zaszumiony w zależności od fotografowanego obiektu w przypadku korzystania z wizjera aparatu.

  Aby uzyskać lepszy obraz w wizjerze, można zwiększyć liczbę przetwarzanych pikseli wyświetlaną w wizjerze, zmieniając ustawienie opcji Display Quality [Jakość wyświetlania] aparatu. Aby zmienić ustawienie opcji Display Quality [Jakość wyświetlania], należy wykonać poniższe czynności:

  1. Nacisnąć przycisk Menu w aparacie.
  2. Wybrać opcję Setup [Konfiguracja].
  3. Wybrać opcję Display Quality [Jakość wyświetlania].
  4. Wybrać opcję High [Wysoka].