Identyfikator artykułu : 00073800 / Ostatnia modyfikacja : 03.06.2016Drukowanie

Czy przy użyciu aparatu można usunąć obrazy zapisane na karcie pamięci?

    Tak. Można jednocześnie usunąć wszystkie obrazy, formatując kartę pamięci. Nie można jednak usuwać z karty pamięci poszczególnych zdjęć.

    OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko utraty danych. Formatowanie usuwa wszystkie obrazy zapisane na karcie pamięci aparatu. Aby zachować niektóre lub wszystkie zdjęcia, należy zapisać je na innym nośniku.