Identyfikator artykułu : 00108377 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Czy zdjęcia zapisane na karcie pamięci można odtworzyć na odtwarzaczu Blu-ray Disc® (BD)?

  Aby odtworzyć zdjęcia zapisane na karcie pamięci przy użyciu odtwarzacza BD, karta musi znajdować się w aparacie podłączonym do odtwarzacza kablem USB.

  Należy wykonać następujące czynności:

  1. Włóż kartę pamięci ze zdjęciami do aparatu.
  2. Włącz aparat.
  3. Podłącz kabel USB aparatu do gniazda USB w odtwarzaczu BD.
  4. Włącz odtwarzacz BD.
  5. Włącz telewizor.
  6. Ustaw w telewizorze wejście, którego używasz do oglądania filmów z odtwarzacza BD.
  7. Za pomocą pilota do odtwarzacza BD wybierz gniazdo USB, aby oglądać zdjęcia z aparatu.

  UWAGA: Odtwarzacze BD nie obsługują filmów w formacie MP4. Aby odtworzyć film w formacie MP4, podłącz aparat bezpośrednio do telewizora za pomocą kabla HDMI, multiterminala lub przewodu A/V i ustaw w telewizorze odpowiednie wejście.