Identyfikator artykułu : 00157787 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Opcja Resume Play (Wznów odtwarzanie) nie działa na odtwarzaczu Blu-ray Disc (BD)

  Informacja o ostatnio odtwarzanym miejscu filmu DVD/BD lub pliku USB nie będzie dostępna, jeśli dane o miejscu zatrzymania zostały skasowane z pamięci odtwarzacza BD. Moment zatrzymania zostanie anulowany, jeśli:

  • Wprowadzono zmiany w ustawieniach odtwarzacza BD
  • Wyłączono odtwarzacz BD
  • Naciśnięto dwukrotnie przycisk STOP
  • Otwarto tacę odtwarzacza BD
  • Zmieniono zawartość
  • Zmieniono urządzenie USB

  UWAGA:

  • Opcja Resume Play (Wznów odtwarzanie) nie działa w przypadku filmów BD Java (BD-J). Informacje o tym, czy płyta należy do typu BD-J, można znaleźć na pudełku lub opakowaniu z filmem. Na okładce BD znajduje się oznaczenie BD-J z napisem BD Live lub Bonus View.
  • Zależnie od płyty funkcja Resume Play (Wznów odtwarzanie) może być niedostępna.