Identyfikator artykułu : 00123100 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Nie można odtwarzać filmów z płyt Blu-ray Disc™.

  UWAGA: Niektóre odtwarzacze Blu-ray Disc™ wyświetlają następujące błędy: Cannot operate this disc (Dysk nie jest obsługiwany) albo No Disc Error (Błąd — Brak dysku).

  Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problem:

  1. Upewnij się, że płyta włożona do odtwarzacza jest z nim zgodna.
   • Upewnij się, że płyta jest zgodna z odtwarzaczem Blu-ray Disc™.
   • Kod regionu płyty Blu-ray Disc™ albo płyty DVD może nie być zgodny z kodem regionu odtwarzacza Blu-ray Disc™. Sprawdź kod regionu płyty.
   • Upewnij się, że problem nie dotyczy płyty — spróbuj odtworzyć w urządzeniu inną płytę.
   • UWAGA:

    • Upewnij się, że druga płyta jest podobna do pierwszej.
    • Jeśli nie masz innej płyty, skorzystaj z innego odtwarzacza.
   • Odtwarzając płytę DVD przygotowaną za pomocą innego urządzenia, upewnij się, że została ona prawidłowo sfinalizowana.
   • Odtwarzając film 3D Blu-ray Disc™, upewnij się, że przewód HDMI, z którego korzystasz, to przewód High Speed HDMI wysokiej jakości.
  2. Upewnij się, że płyta jest w dobrym stanie.

   OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko uszkodzenia sprzętu. Nie należy używać płyt czyszczących lub środków do czyszczenia płyt bądź soczewek (w tym środków w płynie lub sprayu). Mogą one spowodować awarię urządzenia.

   • Jeśli górna warstwa płyty jest zanieczyszczona, przetrzyj ją miękką, suchą szmatką, a następnie włóż do szuflady na płytę.
   • Jeśli strona płyty, z której urządzenie odczytuje informacje, jest zabrudzona, delikatnie przetrzyj ją miękką, suchą szmatką, uważając, aby jej nie porysować.
    Obraz
   • Upewnij się, że płyta jest prawidłowo umieszczona w szufladzie na płytę.

  3. Sprawdź ustawienia odtwarzacza Blu-ray Disc™.
   • Uruchom ponownie odtwarzacz:
    1. Wyjmij płytę z odtwarzacza Blu-ray Disc™.
    2. Wyłącz odtwarzacz Blu-ray Disc™.
    3. Odłącz przewód zasilania odtwarzacza Blu-ray Disc™ od gniazdka elektrycznego.
    4. Na jedną minutę pozostaw odtwarzacz bez zasilania.
    5. Podłącz przewód zasilania z powrotem do gniazda elektrycznego.
    6. Włącz odtwarzacz Blu-ray Disc™.
   • Upewnij się, że dla ustawień funkcji Parental Control (Kontrola rodzicielska) nie wybrano ustawienia On (Włączona). Ustawienia funkcji kontroli rodzicielskiej mogą uniemożliwiać odtwarzanie niektórych płyt.
   • Upewnij się, że dla opcji BD ROM 24P Output wybrano ustawienie Off (Wyłączone). W przeciwnym razie (po wybraniu ustawienia On — Włączone) telewizor, który nie obsługuje tego ustawienia, nie będzie wyświetlał obrazu albo będzie wyświetlał czarny ekran.
   • Upewnij się, że ustawienie rozdzielczości wyjściowego obrazu wideo odtwarzacza Blu-ray Disc™ jest zgodne z ustawieniami telewizora.
   • Aby korzystać z dodatkowych treści oferowanych wraz z płytami Blu-ray Disc™ obsługującymi rozwiązania BD-Live, wykonaj następujące czynności:
    • Wymagane jest połączenie z Internetem. Sprawdź ustawienia połączenia sieciowego i upewnij się, że odtwarzacz Blu-ray Disc™ jest połączony z Internetem.
    • Dla ustawienia BD Internet Connection (Połączenie odtwarzacza BD z Internetem) w menu BD/DVD Viewing Settings (Ustawienia wyświetlania płyt BD/DVD) wybierz opcję Allow (Zezwalaj).
    • Jeśli po wykonaniu powyższej czynności nie można odtworzyć płyty, wybierz dla opcji BD Internet Connection (Połączenie odtwarzacza BD z Internetem) ustawienie Do Not Allow (Nie zezwalaj), a następnie usuń w menu BD/DVD Viewing Settings (Ustawienia wyświetlania płyt BD/DVD) wszystkie dane usługi BD-Live powodujące konflikt. Następnie wróć do ustawienia BD Internet Connection (Połączenie odtwarzacza BD z Internetem) i wybierz dla niego opcję Allow (Zezwalaj).
    • Niektóre odtwarzacze Blu-ray Disc™ odtwarzają płyty dopiero po włożeniu pamięci USB do gniazda EXT urządzenia. Jeśli odtwarzacz Blu-ray Disc™, którego używasz, nie ma gniazda EXT, pomiń tę czynność.

     UWAGA: Przed podłączeniem pamięci USB do urządzenia może być konieczne sformatowanie jej do systemu plików FAT32 albo usunięcie zapisanych na niej danych.

   • Pobierz i zainstaluj najnowsze oprogramowanie układowe. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że odtwarzacz może odtwarzać najnowsze formaty.

    UWAGA:

    • Jeśli odtwarzacz jest połączony z Internetem za pośrednictwem szybkiego łącza, najnowsze aktualizacje oprogramowania można pobierać za pośrednictwem menu Network (Sieć).
    • Jeśli odtwarzacz nie jest połączony z Internetem, skorzystaj z komputera — najnowszą aktualizację znajdziesz na stronie internetowej pomocy technicznej urządzenia.

  Jeśli mimo wykonania wszystkich opisanych powyżej czynności nadal nie można odtwarzać płyt Blu-ray Disc™, urządzenie może wymagać naprawy.