Identyfikator artykułu : 00107161 / Ostatnia modyfikacja : 07.08.2017Drukowanie

Najczęściej zadawane pytania związane z odtwarzaniem płyt i filmów w kinie domowym.

  Dlaczego odtwarzanie filmu automatycznie zatrzymuje się po kilku sekundach?
  Zmiana ustawienia HDMI w telewizorze 1080p/24p na „Rozdzielczość oryginalna” powoduje przerwanie odtwarzania płyty Blu-ray Disc / DVD.
  Co zrobić, jeśli po połączeniu konsoli PS3 i telewizora przez łącze HDMI nie widać obrazu z odtwarzanej płyty Blu-ray Disc?
  Dlaczego po podłączeniu odtwarzacza Blu-ray przez port HDMI na ekranie telewizora nie ma obrazu?
  Czy moje kino domowe Blu-ray obsługuje płyty 3D?
  Występują problemy z funkcją Blu-ray Disc (BD) Live: działa ona bardzo niestabilnie albo w ogóle przestaje działać.
  Nie mogę zatrzymać płyty Blu-ray Disc (BD) Live.
  Urządzenie nie odtwarza żadnych płyt.
  Czy mogę odtwarzać płyty Super Audio CD?
  Czy funkcja odtwarzania DualDisc jest obsługiwana?
  Podczas odtwarzania płyty DVD napisy nie są wyświetlane w całości.
  Nie mogę odtwarzać niektórych płyt Blu-ray Disc zgodnych z funkcją BD Live.
  Nie mogę włączyć trybu powtarzania płyty.
  Przez gniazdo HDMI reprodukowany jest tylko sygnał wideo 480p/576p.
  Kiedy przemieszczam kursor w menu XrossMediaBar (XMB), na ekranie pozostaje żółtawy ślad.
  Przy zmianie programu telewizyjnego lub kanału na ekranie pojawia się pasek informacyjny.
  Płyta nie jest odtwarzana nawet po wyczyszczeniu.
  Odtwarzacz Blu-ray Disc nie pozwala na wyjęcie płyty.

  Dlaczego odtwarzanie filmu automatycznie zatrzymuje się po kilku sekundach? 
  Jeśli używasz programu Windows Media Player 12, a na komputerze otworzy się okno Odtwarzaj na, funkcja odtwarzania nie będzie działać prawidłowo. Zamknij okno Odtwarzaj na i spróbuj ponownie.

  Zmiana ustawienia HDMI w telewizorze 1080p/24p na „Rozdzielczość oryginalna” powoduje przerwanie odtwarzania płyty Blu-ray Disc / DVD.
  Jeśli rozdzielczość jest niezgodna z profilem płyty, na ekranie widać niewielką rozbieżność podczas odtwarzania filmu. Dzieje się dlatego, że urządzenie dopasowuje wyjście wideo do standardowej rozdzielczości płyty. Ustaw wyjście wideo na Auto, aby wyłączyć tę funkcję.

  Co zrobić, jeśli po połączeniu konsoli PS3 i telewizora przez łącze HDMI nie widać obrazu z odtwarzanej płyty Blu-ray Disc?
  Ustawienie HDMI dla konsoli PS3 nie zmienia się automatycznie. Musisz zmienić rozdzielczość samodzielnie. W tym celu wyświetl menu ustawień na konsoli PS3. 

  Dlaczego po podłączeniu odtwarzacza Blu-ray przez port HDMI na ekranie telewizora nie ma obrazu?
  Sprawdź następujące punkty:

  • Podłącz przewód HDMI.
  • Wybierz wejście HDMI.
  • Sprawdź, czy ustawienia rozdzielczości są dostosowane do używanego telewizora.
  • Jeśli problem jest związany z ustawieniami rozdzielczości, możesz przywrócić ustawienia fabryczne telewizora.
   • Przyczyną problemu może być na przykład [Wyjściowa rozdzielczość wideo] ustawiona na „1080p” lub „Rozdzielczość oryginalna”. W takim przypadku na co najmniej 10 sekund naciśnij i przytrzymaj przyciski VOLUME(-) i PLAY na urządzeniu, aby przełączyć wyjście wideo na najniższą rozdzielczość.

   

  Czy moje kino domowe Blu-ray obsługuje płyty 3D?
  Tak, kino domowe Blu-ray obsługuje płyty 3D, ale trzeba też sprawdzić, czy funkcja ta jest obsługiwana przez telewizor.

  Występują problemy z funkcją Blu-ray Disc (BD) Live: działa ona bardzo niestabilnie albo w ogóle przestaje działać.
  Działanie funkcji BD Live zależy od prędkości połączenia sieciowego. W trakcie pojedynczej sesji BD Live ta prędkość może być różna.

  Nie mogę zatrzymać płyty Blu-ray Disc (BD) Live.
  Po włączeniu funkcji BD Live pewne materiały trudno jest zatrzymać. Spróbuj nacisnąć przycisk STOP, aby wrócić do menu XrossMediaBar (XMB).

  Ekran jest czarny, a na uruchomienie funkcji BD Live trzeba długo czekać.
  W zależności od rodzaju oglądanych materiałów ich wczytywanie może chwilę zająć. Po upływie kilku minut spróbuj załadować treści jeszcze raz.

  Mam wątpliwości, czy funkcja BD Live działa prawidłowo.
  Dostępność materiałów BD Live zależy od prędkości łącza internetowego oraz rodzaju odtwarzanego materiału. W większości przypadków funkcja BD Live po chwili wznawia działanie. Przed ponowieniem próby jej użycia należy więc chwilę poczekać.  

  Nie mogę włączyć funkcji BD Live.
  Sprawdź, czy:

  • Włożona jest pamięć USB.
  • Sieć jest podłączona i działa.
   • Aby zweryfikować połączenie z Internetem, wybierz kolejno opcje [Konfiguracja] > [Ustawienie sieciowe] > [Diagnostyka łączności sieciowej].

  UWAGA: Do działania funkcji BD-Live niezbędne jest połączenie z Internetem.

   

  Urządzenie nie odtwarza żadnych płyt.
  Używając miękkiej ściereczki, takiej jak ściereczka czyszcząca lub ściereczka do obiektywów, wytrzyj stronę płyty przeznaczoną do odczytu, po czym ponownie spróbuj użyć płyty.  

  Czy mogę odtwarzać płyty Super Audio CD?
  Tak. Płyty Super Audio CD są obsługiwane.

  Czy możliwe jest odtwarzanie płyt DualDisc? 
  Płyty DVD z funkcją odtwarzania DualDisc mogą być odtwarzane tylko na zgodnych urządzeniach. Jednak większość płyt CD nie obsługuje tej funkcji.

  Podczas odtwarzania płyty DVD napisy nie są wyświetlane w całości.
  Jeśli obraz DVD w formacie 16:9 zostanie połączony ze współczynnikiem kształtu obrazu 4:3 (format letterbox), część napisów może nie mieścić się na ekranie. Aby wyeliminować ten problem:

  • Wybierz w telewizorze współczynnik kształtu obrazu 4:3.
  • Upewnij się, że wyjście wideo odtwarzacza Blu-ray Disc jest również ustawione na rozdzielczość ekranu 480i.

   

  Nie mogę odtwarzać niektórych płyt Blu-ray Disc zgodnych z funkcją BD Live.
  Niektóre płyty Blu-ray Disc z funkcją BD Live wymagają podłączenia lokalnej pamięci, nawet jeśli funkcja BD Live nie jest używana. Zestawy kina domowego BD nie mają wbudowanej pamięci. Aby odtwarzać takie płyty, trzeba podłączyć pamięć zewnętrzną. Podłącz pamięć o pojemności 1 GB lub większej.

  Nie mogę włączyć trybu powtarzania płyty.
  Niektóre płyty mogą nie pozwalać na użycie funkcji powtarzania. Zależy to od płyty oraz od opcji wyświetlanych w menu XrossMediaBar (XMB).

  Przez gniazdo HDMI reprodukowany jest tylko sygnał wideo 480p/576p.
  Spróbuj wykonać następujące czynności:

  • Wybierz opcję Easy Set UP (Łatwa konfiguracja).
  • Następnie dla obrazu HD wybierz kolejno opcje [Output Video Format] (Format wyjścia wideo) > [Component Video] (Komponentowe wideo) > [HDMI] i wybierz rozdzielczość 720p lub wyższą.

  Kiedy przemieszczam kursor w menu XrossMediaBar (XMB), na ekranie pozostaje żółtawy ślad.
  Efekt ten może być wywołany przez ustawienie redukcji szumów w telewizorze. W pierwszej kolejności spróbuj wyłączyć to ustawienie.

  Przy zmianie programu telewizyjnego lub kanału na ekranie pojawia się pasek informacyjny. 
  Wykonaj następujące czynności:

  • Wyłącz funkcję Auto Display (Automatyczne wyświetlanie).
   • [Home] > [Setup] (Ustawienia) > [System Setting] (Ustawienia systemowe) > [Auto Display] (Automatyczne wyświetlanie) > [Off] (Wyłącz)

  UWAGA: Informacje można wyświetlić nawet po wyłączeniu automatycznego wyświetlania — należy w tym celu nacisnąć przycisk DISPLAY na pilocie.

  Płyta nie jest odtwarzana nawet po wyczyszczeniu.
  Sprawdź, czy w urządzeniu można odtwarzać inne płyty. Przyczyną problemu może być wada konkretnej płyty. Jeśli nie można odtwarzać także innych płyt, urządzenie może wymagać naprawy. Jeśli potrzebna jest dodatkowa pomoc, prosimy o kontakt

  Odtwarzacz Blu-ray Disc nie pozwala na wyjęcie płyty.
  Spróbuj wykonać następującą procedurę:

  • Wyłącz odtwarzacz i odłącz przewód zasilający.
  • Naciskając przyciski odtwarzaniawysuwania, podłącz przewód zasilający. Trzymaj przyciski dotąd, aż tacka otworzy się.
  • Wyjmij płytę.
  • Po wyjęciu płyty odłącz zasilanie i podłącz ponownie, by przywrócić odtwarzacz do normalnego funkcjonowania.