Identyfikator artykułu : 00108003 / Ostatnia modyfikacja : 25.11.2021Drukowanie

„Najczęściej zadawane pytania związane z korzystaniem z usług BRAVIA Internet Video oraz aplikacji i Internetu za pomocą urządzeń kina domowego”

  1. Chcę sprzedać, wymienić lub wyrzucić produkt, który służył mi do logowania do usługi "YouTube". Co należy zrobić?
  2. Czego potrzeba do korzystania z usługi Netflix?
  3. Dlaczego nie można wrócić do poprzedniej strony mimo wybrania w dostępnych opcjach pozycji [Previous page] (Poprzednia strona)?
  4. Jak można wyłączyć aplikację lub grę pochodzącą z usługi Opera TV Store?
  5. W niektórych aplikacjach nie ma opcji "Install" (Zainstaluj).
  6. Czy bez połączenia internetowego można korzystać z aplikacji pochodzących z usługi Opera TV Store?
  7. Jak można się dowiadywać o nowych aplikacjach w usłudze Opera TV Store?
  8. Co to jest "My Apps" (Moje aplikacje)?
  9. Jak odinstalować aplikację z sekcji My Apps (Moje aplikacje) usługi Opera TV Store?
  10. Nie mogę znaleźć aplikacji zainstalowanych w sekcji My Apps (Moje aplikacje).
  11. Jak można przywrócić przypadkowo usuniętą aplikację?
  12. Jak można zmieniać kolejność aplikacji w sekcji My Apps (Moje aplikacje)?
  13. Ile aplikacji można zainstalować w sekcji My Apps (Moje aplikacje)?
  14. Czy można zapisać swój wynik uzyskany w trwającej nadal grze?
  15. Co to jest Opera TV Store?
  16. Czy wszystkie aplikacje dostępne w usłudze Opera TV Store są bezpłatne?
  17. Czy do korzystania z usługi Opera TV Store potrzebne jest specjalne konto?
  18. Ile aplikacji jest dostępnych w usłudze Opera TV Store?
  19. Niektóre aplikacje z usług Opera TV Store i Sony Entertainment Network mają podobne nazwy. Czy są to te same aplikacje?
  20. Czym różnią się aplikacje z sekcji My Apps (Moje aplikacje) usługi Opera TV Store od aplikacji z sekcji Favourites (Ulubione) usługi SEN?
  21. Co to jest TV SideView?
  22. Aplikacja TV SideView wyświetla się nieprawidłowo na 7-calowym tablecie, przez co nie można z niej korzystać.
  23. Aplikacja TV SideView nie wykrywa mojego odtwarzacza Blu-ray.
  24. Aplikacja TV SideView nie może zarejestrować mojego odtwarzacza Blu-ray. Pojawia się komunikat "Cannot connect the selected device now" (Nie można obecnie nawiązać połączenia z wybranym urządzeniem).
  25. Aplikacja TV SideView nie może zarejestrować mojego odtwarzacza Blu-ray. Pojawia się komunikat "Device registration failed. Check settings of the device to be registered and try again" (Rejestracja urządzenia nie powiodła się. Sprawdź ustawienia urządzenia, które chcesz zarejestrować, i spróbuj ponownie).
  26. Aplikacja TV SideView nie może sterować moim odtwarzaczem Blu-ray. Po naciśnięciu przycisku pojawia się komunikat "Network connection error" (Błąd połączenia sieciowego).
  27. Co to jest SongPal?
  28. Jak skonfigurować aplikację SongPal?
  29. Nie można nawiązać połączenia z aplikacją SongPal.
  30. Jak można korzystać z usługi Spotify za pomocą urządzenia BDV?
  31. Czy za pomocą urządzenia BDV można korzystać z bezpłatnego konta w usłudze Spotify?
  32. Po zalogowaniu w usłudze Spotify pojawia się komunikat "Spotify Premium is required for this device. Please purchase a Premium subscription on www.spotify.com" (To urządzenie wymaga konta Spotify Premium. Wykup subskrypcję Premium pod adresem www.spotify.com). Co należy zrobić?
  33. Jakie czynności mam wykonać w przypadku zakupionych materiałów, zanim zwrócę, sprzedam bądź wymienię odtwarzacz Blu-ray lub zestaw kina domowego z odtwarzaczem DVD?
  34. Jak można zmienić jasność podświetlenia LED głośników (dostępnego tylko w wybranych modelach)?

   

  Chcę sprzedać, wymienić lub wyrzucić produkt, który służył mi do logowania do usługi "YouTube". Co należy zrobić?
  1. Przejdź w swoim produkcie do aplikacji "YouTube" i upewnij się, że nastąpiło Twoje wylogowanie z usługi YouTube.
  2. Zaloguj się w YouTube za pomocą komputera, aby zmienić hasło logowania. Możesz teraz bezpiecznie sprzedać, wymienić lub wyrzucić produkt.

  Czego potrzeba do korzystania z usługi Netflix?
  Patrz "Konfiguracja usługi Netflix i najczęściej zadawane pytania o nią".

  Dlaczego nie można wrócić do poprzedniej strony mimo wybrania w dostępnych opcjach pozycji [Previous page] (Poprzednia strona)?
  Być może strona, którą przeglądasz, została otwarta w nowym oknie. Aby wrócić do poprzedniego okna, naciśnij na pilocie przycisk "OPTIONS" i wybierz opcję [Window List] (Lista okien).

  Jak można wyłączyć aplikację lub grę pochodzącą z usługi Opera TV Store?
  Jeśli w aplikacji bądź grze brakuje opcji EXIT (Zakończ) lub QUIT (Zakończ), naciśnij na pilocie przycisk "OPTIONS" i wybierz opcję [Exit] (Zakończ).

  W niektórych aplikacjach nie ma opcji "Install" (Zainstaluj).
  Jeśli w usłudze Opera TV Store przy danej aplikacji nie ma opcji "Install" (Zainstaluj), oznacza to, że ta aplikacja jest już zainstalowana.

  Czy bez połączenia internetowego można korzystać z aplikacji pochodzących z usługi Opera TV Store?
  Aplikacje nie są przechowywane lokalnie w odtwarzaczu Blu-ray, więc nie można korzystać z nich bez połączenia internetowego.

  Jak można się dowiadywać o nowych aplikacjach w usłudze Opera TV Store?
  Aby wyświetlić najnowsze aplikacje, wybierz kolejno opcje All Categories (Wszystkie kategorie) i More (Więcej), a następnie wybierz odpowiednie ustawienie opcji New (Nowe). Aplikacje zostaną wyświetlone w odwrotnej kolejności chronologicznej zgodnie z terminem ich premiery.

  Co to jest "My Apps" (Moje aplikacje)?
  My Apps (Moje aplikacje) to sekcja w usłudze Opera TV Store, dzięki której możesz instalować w określonej kategorii aplikacje, z których będziesz najczęściej korzystać. Możesz bezpośrednio i natychmiastowo używać tych aplikacji zainstalowanych w sekcji "My Apps" (Moje aplikacje) bez konieczności niewygodnego, powtarzającego się ich wyszukiwania.

  Jak odinstalować aplikację z sekcji My Apps (Moje aplikacje) usługi Opera TV Store?
  Aby odinstalować aplikację, wykonaj następujące czynności:
  1. Przejdź do pola Menu Box (Pole menu) na środku górnej części ekranu i wybierz opcję Remove Apps (Usuń aplikacje).
  2. Wybierz aplikację do odinstalowania i naciśnij przycisk Enter.
  3. Aby zamknąć menu po zakończeniu odinstalowywania aplikacji wybierz opcję Done (Gotowe).

  Nie mogę znaleźć aplikacji zainstalowanych w sekcji My Apps (Moje aplikacje).
  Sprawdź, czy dana aplikacja została pomyślnie zainstalowana. W tym celu znajdź ją za pomocą menu Search (Wyszukiwanie) widocznego na środku górnej części ekranu usługi Opera TV Store. Po znalezieniu aplikacji sprawdź, czy na stronie szczegółowych informacji o niej dostępna jest opcja Install (Zainstaluj). Jeśli nie, oznacza to, że aplikacja została już zainstalowana. Jeśli opcja Install (Zainstaluj) jest nadal dostępna, ponownie zainstaluj aplikację.

  Jak można przywrócić przypadkowo usuniętą aplikację?
  Jeśli przypadkowo usuniesz aplikację zainstalowaną w sekcji My Apps (Moje aplikacje) usługi Opera TV Store, musisz zainstalować ją ponownie, ponieważ nie można jej przywrócić.

  Jak można zmieniać kolejność aplikacji w sekcji My Apps (Moje aplikacje)?
  Sekcja My Apps (Moje aplikacje) usługi Opera TV Store nie udostępnia opcji zmiany kolejności zainstalowanych w niej aplikacji.

  Ile aplikacji można zainstalować w sekcji My Apps (Moje aplikacje)?
  Nie ma obecnie żadnego ograniczenia liczby aplikacji, które można zainstalować w sekcji My Apps (Moje aplikacje) usługi Opera TV Store.

  Czy można zapisać swój wynik uzyskany w trwającej nadal grze?
  Funkcja zapisu stanu gry wygląda inaczej w przypadku każdej gry oferowanej w usłudze Opera TV Store. Instrukcje zapisywania stanu konkretnej gry można znaleźć w jej danych technicznych.

  Co to jest Opera TV Store?
  Jest to dostępna w przeglądarce Opera usługa dostarczania aplikacji, z której można pobierać aplikacje do uruchamiania w odtwarzaczu Blu-ray.

  Czy wszystkie aplikacje dostępne w usłudze Opera TV Store są bezpłatne?
  W chwili pisania tych słów wszystkie aplikacje w usłudze Opera TV Store są bezpłatne, ale w przyszłości mogą być w niej udostępniane również płatne aplikacje.

  Czy do korzystania z usługi Opera TV Store potrzebne jest specjalne konto?
  W celu korzystania z usługi Opera TV Store za pomocą odtwarzacza Blu-ray nie trzeba zakładać w niej konta. Może się to jednak zmienić w przyszłości.

  Ile aplikacji jest dostępnych w usłudze Opera TV Store?
  Nie możemy podać konkretnej liczby, ponieważ usługa Opera TV Store stale się rozwija.

  Niektóre aplikacje z usług Opera TV Store i Sony Entertainment Network mają podobne nazwy. Czy są to te same aplikacje?
  Aplikacje, które noszą podobne nazwy w usługach Opera TV Store i Sony Entertainment Network (SEN), są ze sobą identyczne. Z takich aplikacji można z łatwością korzystać, naciskając na pilocie przycisk SEN.

  Czym różnią się aplikacje z sekcji My Apps (Moje aplikacje) usługi Opera TV Store od aplikacji z sekcji Favourites (Ulubione) usługi SEN?
  Aplikacje znajdujące się w sekcji My Apps (Moje aplikacje) zostały zainstalowane za pośrednictwem strony informacji szczegółowych w usłudze Opera TV Store, natomiast aplikacje w sekcji Favourites (Ulubione) zostały do niej dodane przez usługę Sony Entertainment Network (SEN).

  Co to jest TV SideView?
  Jest to bezpłatna aplikacja mobilna do zdalnych urządzeń (np. smartfonów, tabletów itd.). Można dzięki niej z łatwością obsługiwać odtwarzacz Blu-ray przy użyciu tabletu lub smartfona pełniącego funkcję pilota.

  Aplikacja TV SideView wyświetla się nieprawidłowo na 7-calowym tablecie, przez co nie można z niej korzystać.
  Jest to ograniczenie aplikacji TV SideView w wersji przeznaczonej do tabletów. Na 7-calowym tablecie należy zainstalować ze sklepu Google Play aplikację TV SideView w wersji przeznaczonej na telefon.

  Aplikacja TV SideView nie wykrywa mojego odtwarzacza Blu-ray.
  Spróbuj wykonać następujące czynności:
  1) Sprawdź połączenia sieciowe. Upewnij się, że smartfon lub tablet oraz odtwarzacz Blu-ray należą do tej samej sieci lokalnej.
  2) Uruchom ponownie (czyli wyłącz, a następnie włącz) połączenie Wi-Fi w smartfonie lub tablecie.
  3) Jeśli smartfon lub tablet korzysta z serwera proxy, spróbuj wyłączyć tę opcję. Niektóre urządzenia nie mogą nawiązać prawidłowego połączenia z odtwarzaczem za pośrednictwem serwera proxy.

  Aplikacja TV SideView nie może zarejestrować mojego odtwarzacza Blu-ray. Pojawia się komunikat "Cannot connect the selected device now" (Nie można obecnie nawiązać połączenia z wybranym urządzeniem).
  Jest to spowodowane właściwościami procedury rejestrowania w aplikacji TV SideView. Upewnij się, że podczas rejestrowania w aplikacji TV SideView odtwarzacz znajduje się w jednym z poniższych stanów.
  1) Wyświetla aktualnie najwyższą warstwę menu głównego lub menu Xross Media Bar.
  2) Wyświetla aktualnie w obszarze [Network Settings] (Ustawienia sieci) element konfiguracji [Registered Remote Devices] (Zarejestrowane urządzenia zdalne).
  3) Działa w trybie wygaszacza ekranu.

  Aplikacja TV SideView nie może zarejestrować mojego odtwarzacza Blu-ray. Pojawia się komunikat "Device registration failed. Check settings of the device to be registered and try again" (Rejestracja urządzenia nie powiodła się. Sprawdź ustawienia urządzenia, które chcesz zarejestrować, i spróbuj ponownie).
  Jest to prawdopodobnie spowodowane właściwościami procedury rejestrowania w aplikacji TV SideView. Upewnij się, że podczas rejestrowania w aplikacji TV SideView odtwarzacz znajduje się w jednym z poniższych stanów.
  1) Wyświetla aktualnie najwyższą warstwę menu głównego lub menu Xross Media Bar.
  2) Wyświetla aktualnie w obszarze [Network Settings] (Ustawienia sieci) element konfiguracji [Registered Remote Devices] (Zarejestrowane urządzenia zdalne).
  3) Działa w trybie wygaszacza ekranu.

  Aplikacja TV SideView nie może sterować moim odtwarzaczem Blu-ray. Po naciśnięciu przycisku pojawia się komunikat "Network connection error" (Błąd połączenia sieciowego).
  Spróbuj wykonać następujące czynności:
  1) Sprawdź połączenia sieciowe. Upewnij się, że smartfon lub tablet oraz odtwarzacz Blu-ray należą do tej samej sieci lokalnej.
  2) Uruchom ponownie (czyli wyłącz, a następnie włącz) połączenie Wi-Fi w smartfonie lub tablecie.
  3) Jeśli smartfon lub tablet korzysta z serwera proxy, spróbuj wyłączyć tę opcję. Niektóre urządzenia nie mogą nawiązać prawidłowego połączenia z odtwarzaczem za pośrednictwem serwera proxy.

  Co to jest SongPal?
  SongPal to specjalna aplikacja do smartfonów, która służy do sterowania zgodnymi z nią urządzeniami audio firmy Sony. Umożliwia przeglądanie i odtwarzanie plików audio za pośrednictwem połączenia Bluetooth lub Wi-Fi.
  Za jej pomocą można:
  — wybierać materiały muzyczne/dźwiękowe ze zintegrowanych funkcji różnych urządzeń i smartfonów,
  — intuicyjnie sterować różnymi ustawieniami,
  — wzbogacać odtwarzanie muzyki o wizualizacje wyświetlane na ekranie smartfona.

  Jak skonfigurować aplikację SongPal?
  Spróbuj wykonać następujące czynności:
  1) Podłącz odtwarzacz Blu-ray i smartfon do sieci. Upewnij się, że należą do tej samej sieci lokalnej.
  2) Upewnij się, że urządzenie jest zgodne z aplikacją SongPal.
  3) Wyszukaj odtwarzacz Blu-ray za pomocą smartfona, korzystając z opcji Device Select (Wybór urządzenia).
  4) Sparuj odtwarzacz Blu-ray ze smartfonem.

  Nie można nawiązać połączenia z aplikacją SongPal.
  Spróbuj wykonać następujące czynności:
  1) Podłącz odtwarzacz Blu-ray i smartfon do sieci. Upewnij się, że należą do tej samej sieci lokalnej.
  2) Upewnij się, że urządzenie jest zgodne z aplikacją SongPal.
  3) Wyszukaj odtwarzacz Blu-ray za pomocą smartfona, korzystając z opcji Device Select (Wybór urządzenia).
  4) Sparuj odtwarzacz Blu-ray ze smartfonem.
  * Powtarzaj czynności podane w punktach 3 i 4, aż parowanie zakończy się pomyślnie.

  Jak można korzystać z usługi Spotify za pomocą urządzenia BDV?
  Jeśli chcesz skorzystać z tej usługi po raz pierwszy, musisz założyć konto Spotify Premium, aby móc uzyskać do niej dostęp za pośrednictwem urządzenia BDV. Przejdź pod adres www.spotify.com, aby utworzyć konto Premium za pomocą telefonu komórkowego, tabletu lub komputera. Jeśli masz już bezpłatne konto, musisz rozszerzyć je do wersji Premium.

  Czy za pomocą urządzenia BDV można korzystać z bezpłatnego konta w usłudze Spotify?
  Nie. Urządzenia BDV obsługują tylko konta "Premium".

  Po zalogowaniu w usłudze Spotify pojawia się komunikat "Spotify Premium is required for this device. Please purchase a Premium subscription on www.spotify.com" (To urządzenie wymaga konta Spotify Premium. Wykup subskrypcję Premium pod adresem www.spotify.com). Co należy zrobić?
  Urządzenia BDV obsługują tylko konta "Premium". Jeśli nie masz takiego konta, przejdź pod adres www.spotify.com, aby je utworzyć za pomocą telefonu komórkowego, tabletu lub komputera.

  Jakie czynności mam wykonać w przypadku zakupionych materiałów, zanim zwrócę, sprzedam bądź wymienię odtwarzacz Blu-ray lub zestaw kina domowego z odtwarzaczem DVD?
  Zwrócone urządzenia mogą trafić do ponownej sprzedaży, zalecamy więc wejście na swoje konto Essentials/Sony Entertainment Network w witrynie https://account.sonyentertainmentnetwork.com i odłączenie urządzenia od tego konta. Uniemożliwi to przyszłemu właścicielowi urządzenia dostęp do zakupionych przez Ciebie materiałów. W przypadku zakupu nowego zestawu kina domowego firmy Sony z odtwarzaczem Blu-ray lub otrzymania wymienionego produktu należy zarejestrować go na swoim koncie Essentials/Sony Entertainment Network, korzystając ponownie z witryny https://account.sonyentertainmentnetwork.com.

  Jak można zmienić jasność podświetlenia LED głośników (dostępnego tylko w wybranych modelach)?
  Do zmiany jasności służy przycisk [Dimmer] (Przyciemnianie). Za jego pomocą można wybrać małą, średnią lub dużą intensywność podświetlenia.