Identyfikator artykułu : 00107719 / Ostatnia modyfikacja : 04.08.2017Drukowanie

Często zadawane pytania związane z funkcją Network & Connectivity [Sieć i łączność] dla kina domowego

  Jak podłączyć dekoder telewizji kablowej do zestawu kina domowego za pomocą kabla HDMI?
  Co to jest DLNA?
  Co to jest funkcja Renderer?
  Urządzenie nie łączy się z Internetem.
  Czy jest jakiś sposób, żeby sprawdzić połączenie z siecią?
  Jak podłączyć urządzenie do bezprzewodowej sieci internetowej Wi-Fi?
  Gdy próbuję połączyć się z Internetem, urządzenie wyświetla komunikat „Internet Access Failed” (Błąd dostępu do Internetu). Mój router ma kilka zestawów kluczy WEP — czy to może być źródłem problemu?
  Czy zestaw kina domowego obsługuje IPv6?
  Co to jest IPv4 i IPv6?
  Co to jest NFC?
  Jak używać funkcji NFC?
  Nie można nawiązać połączenia przez NFC.
  Brak dźwięku po podłączeniu urządzenia do zestawu przez Bluetooth.
  Po sparowaniu urządzenia z zestawem kina domowego przez Bluetooth dźwięk jest przerywany lub niestabilny bądź następuje utrata połączenia.
  Co należy zrobić, żeby słuchać muzyki z urządzenia Bluetooth przez zestaw kina domowego BD?
  Czy zestaw kina domowego BD może odtwarzać wideo przez Bluetooth?
  Czy brak dźwięku z tylnych głośników przestrzennych po podłączeniu urządzenia przez Bluetooth jest oznaką problemu?
  Dlaczego sygnał HDMI nie może przechodzić przez zestaw kina domowego w trybie gotowości [Standby]?

  Jak podłączyć dekoder telewizji kablowej do zestawu kina domowego za pomocą kabla HDMI?
  Spróbuj wykonać następujące czynności:

  1.  Połącz przewodem HDMI wyjście [HDMI OUT] dekodera telewizji kablowej i gniazdo [HDMI IN1] w zestawie kina domowego.
  2. Połącz innym przewodem HDMI gniazdo [HDMI OUT] zestawu kina domowego i gniazdo [HDMI IN1] telewizora.
  3. Zmień ustawienie zestawu kina domowego na HDMI1. Następnie ustaw INPUT (wejście) telewizora na HDMI1.

  Co to jest DLNA?
  DLNA to skrót od Digital Living Network Alliance. Funkcja DLNA umożliwia łączność i udostępnianie danych między cyfrowymi urządzeniami audiowizualnymi a komputerami w sieci domowej.

  Co to jest funkcja Renderer?
  Ta funkcja umożliwia strumieniową transmisję danych z serwera, np. komputera, do zestawu kina domowego Blu-ray i użycie urządzenia mobilnego (np. smartfona) w sieci domowej jako pilota.

  Urządzenie nie łączy się z Internetem.
  1) Podłącz przewód sieci Ethernet do złącza LAN.
  2) Wybierz z menu Setup (Konfiguracja) opcję Network Settings (Ustawienia sieciowe) i wprowadź odpowiednie zmiany w sekcji Internet Settings (Ustawienia internetowe).
  3) Wymagany jest router oraz szerokopasmowe połączenie internetowe. Jeśli dostawca Internetu dostarczył modem typu mostkowego, należy podłączyć modem do routera szerokopasmowego, a następnie podłączyć router do zestawu kina domowego za pomocą przewodu sieci Ethernet, wykorzystując złącza LAN.
  UWAGA: Jeśli modem jest równocześnie routerem, należy podłączyć go do odtwarzacza za pomocą kabla Ethernet, wykorzystując złącza LAN (więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi routera).
  4) Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, by sprawdzić, czy występują problemy z siecią. Jeśli gniazdo LAN jest już w użyciu, należy skorzystać z innego gniazda LAN w routerze szerokopasmowym, skorzystać z koncentratora przełączającego lub wybrać inne rozwiązanie.

  Czy jest jakiś sposób, żeby sprawdzić połączenie z siecią?
  Aby sprawdzić stan połączenia i prędkość transmisji danych podczas strumieniowej transmisji z Internetu, można nacisnąć przycisk DISPLAY na pilocie lub wykonać diagnostykę połączenia sieciowego, wybierając z menu Setup (Konfiguracja) opcję Network Settings (Ustawienia sieciowe).

  Jak podłączyć urządzenie do Internetu przez sieć bezprzewodową Wi-Fi?
  W celu skonfigurowania połączenia przewodowego z Internetem wybierz z menu Setup (Konfiguracja) opcje Network Settings (Ustawienia sieciowe) i Internet Settings (Ustawienia internetowe), po czym wybierz opcję Wireless Setup (built-in) (Konfiguracja bezprzewodowa (wbudowana)). W razie potrzeby wprowadź odpowiednie ustawienia.

  Gdy próbuję połączyć się z Internetem, urządzenie wyświetla komunikat „Internet Access Failed” (Błąd dostępu do Internetu). W moim routerze jest zdefiniowanych kilka kluczy WEP — czy to może być źródłem problemu?
  Jeśli w routerze są zdefiniowane 2 lub więcej kluczy WEP, urządzenia z serii BDV obsługują tylko pierwszy z nich.

  Czy zestaw kina domowego obsługuje IPv6?
  Tak.

  Co to jest IPv4 i IPv6?
  IPv4 to obecna wersja protokołu internetowego, czyli systemu identyfikacji używanego w Internecie do wysyłania informacji między urządzeniami i kierowania ruchu. IPv6 to nowa wersja protokołu internetowego, w której długość adresów jest 4-krotnie większa niż w przypadku 32-bitowej przestrzeni adresowej IPv4.

  Co to jest NFC?
  NFC (komunikacja bliskiego zasięgu) jest technologią umożliwiającą bezprzewodową komunikację krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami, takimi jak telefony komórkowe.

  Jak używać funkcji NFC?
  Przytrzymaj smartfon zgodny z technologią NFC w pobliżu logo „N” na urządzeniu do czasu, gdy smartfon zacznie wibrować. Po rozpoznaniu przez urządzenie należy postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami na smartfonie i dokończyć procedurę łączenia przez Bluetooth.

  Nie można nawiązać połączenia przez NFC.
  W razie niepowodzenia parowania i łączenia przez Bluetooth wykonaj następujące czynności:

  • Ponownie uruchom aplikację „NFC Easy Connect” i powoli przesuń smartfon nad logo „N”.
  • Jeśli smartfon znajduje się w etui, wyjmij go.
  • Sprawdź w instrukcji obsługi umiejscowienie modułu NFC w smartfonie.

  Brak dźwięku po podłączeniu urządzenia do zestawu przez Bluetooth.
  Wypróbuj następujące rozwiązania:

  • Upewnij się, że urządzenie Bluetooth nie jest za daleko od urządzenia głównego i że zestaw nie przechwytuje zakłóceń z sieci Wi-Fi, innego urządzenia bezprzewodowego 2,4 GHz lub kuchenki mikrofalowej.
  • Sprawdź, czy połączenie Bluetooth pomiędzy zestawem a urządzeniem Bluetooth działa prawidłowo.
  • Sparuj zestaw kina domowego z urządzeniem Bluetooth ponownie.
  • Nie umieszczaj urządzenia głównego w pobliżu metalowych przedmiotów i powierzchni.
  • Sprawdź, czy w obu urządzeniach jest włączone łącze Bluetooth.
  • Wyreguluj głośność w urządzeniu Bluetooth. Jeśli poziom głośności wciąż jest zbyt niski, wyreguluj głośność w zestawie.

  Po sparowaniu urządzenia z zestawem kina domowego przez Bluetooth dźwięk jest przerywany lub niestabilny bądź następuje utrata połączenia.
  W razie występowania tego typu problemów wypróbuj następujące rozwiązania:

  • Sprawdź, czy urządzenie główne i urządzenie Bluetooth nie są od siebie za bardzo oddalone. Odległość między urządzeniami Bluetooth nie powinna przekraczać 10 metrów (przy braku przeszkód między urządzeniami).
  • Jeśli istnieją przeszkody pomiędzy urządzeniem głównym a urządzeniem Bluetooth, należy usunąć lub ominąć te przeszkody.
  • Jeśli w pobliżu znajdują się urządzenia wytwarzające zakłócenia elektromagnetyczne, na przykład router bezprzewodowy, inne urządzenia Bluetooth lub kuchenka mikrofalowa, należy przenieść odtwarzacz z dala od takich urządzeń.

  Co należy zrobić, żeby słuchać muzyki z urządzenia Bluetooth przez zestaw kina domowego BD?
  Aby nawiązać połączenie Bluetooth, wykonaj poniższą procedurę.

  • Z menu Home (głównego) wybierz opcję Input (Wejście).
  • Następnie wybierz Bluetooth AUDIO.
  • Sparuj zestaw kina domowego z urządzeniem Bluetooth.
  • Na wyświetlaczu urządzenia Bluetooth wybierz „BLU-RAY HOME THEATRE SYSTEM”.
  • Po ukończeniu parowania nazwa urządzenia powinna pojawić się na ekranie telewizora.

  Czy zestaw kina domowego BD może odtwarzać wideo przez Bluetooth?
  Ten zestaw kina domowego BD nie pozwala odtwarzać materiałów wideo przez łącze Bluetooth. Używając łącza Bluetooth tego produktu, można odtwarzać tylko materiały audio.

  Czy brak dźwięku z tylnych głośników efektu przestrzennego po podłączeniu urządzenia przez Bluetooth jest powodem do niepokoju?
  Po podłączeniu urządzenia przez Bluetooth dźwięk jest odtwarzany tylko przez przedni głośniki i subwoofer. To jest normalne działanie zestawu, bo urządzenia mobilne Bluetooth nie mogą odtwarzać dźwięku surround.

  Dlaczego sygnał HDMI nie przechodzi przez zestaw kina domowego pozostający w trybie gotowości (Standby)?
  Niestety funkcja HDMI pass-through nie jest dostępna na tym urządzeniu.