Identyfikator artykułu : 00198905 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Czy nośniki Blu-ray Disc mają kod regionu?

  Nośniki Blu-ray Disc podlegają regionalizacji, ale w przeciwieństwie do nośników DVD kody regionów, w których można odtwarzać płytę, są oznaczane literami, a nie cyframi. 

  Nośniki Blu-ray Disc Ultra HD nie są regionalizowane — można je odtwarzać w każdym odtwarzaczu obsługującym nośniki Blu-ray Ultra HD, niezależnie od miejsca zakupu.

  Nośniki Blu-ray Disc mogą być oznaczane następującymi kodami regionu:

  • Region A: Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Terytoria USA, Japonia, Korea Południowa, Tajwan oraz inne regiony Azji Południowo-Wschodniej
  • Region B: Europa, Afryka, Bliski Wschód, Australia i Nowa Zelandia.
  • Region C: Azja (oprócz Japonii, Korei Południowej, Tajwanu oraz innych regionów Azji Południowo-Wschodniej)
  • Region FREE: Nie jest to oficjalne ustawienie, ale płyty z symbolem regionu FREE nie mają żadnego znacznika regionu lub mają wszystkie znaczniki (A, B i C).

  UWAGA: Kody regionów komercyjnych nośników Blu-ray Disc z filmami można znaleźć z tyłu opakowania płyty.

   

  Odtwarzacz lub napęd Blu-ray Disc będą umożliwiały odtwarzanie nośników Blu-ray Disc kupionych w tym samym regionie, chyba że w dokumentacji odtwarzacza lub komputera zaznaczono inaczej. Innymi słowy, komputery i odtwarzacze Blu-ray Disc kupione w krajach z regionu A umożliwiają odtwarzanie nośników Blu-ray Disc dla regionu A, a nie będą odtwarzać nośników Blu-ray Disc dla regionu B lub C. (Wyjątek stanowią płyty, odtwarzacze i napędy oznaczone jako Region FREE.) To samo dotyczy komputerów i odtwarzaczy Blu-ray Disc nabytych w innym regionie.

  To warto zapamiętać: 

  • Nie ma możliwości zmiany ustawień kodu regionu w odtwarzaczu Blu-ray Disc.
    
  • Ustawienia kodu regionu dla napędu optycznego Blu-ray Disc w komputerze można zmienić, pod warunkiem że oprogramowanie komputera umożliwia taką zmianę, i nie więcej niż pięć razy. Informacji o zmienianiu ustawień kodu regionu w napędzie optycznym należy szukać w dokumentacji programu do odtwarzania nośników Blu-ray Disc.
    
  • W przypadku większości napędów optycznych Blu-ray Disc ustawienie kodu regionu wybrane jako piąte stanie się ustawieniem ostatecznym. Ponowna zmiana ustawienia kodu regionu będzie wówczas niemożliwa.
    
  • Jeśli w napędzie optycznym Blu-ray Disc został trwale ustawiony niewłaściwy kod regionu, w celu użycia nośników Blu-ray Disc z innym kodem regionu trzeba będzie wymienić napęd(!)