Identyfikator artykułu : 00159059 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Jak odtworzyć folder lub plik w odtwarzaczu Blu-ray Disc?

  Aby odtworzyć folder lub plik z płyty lub urządzenia USB w odtwarzaczu Blu-ray Disc, wybierz spośród następujących metod:

  Korzystanie z przycisku PLAY (ODTWÓRZ)

  1. Wybierz folder lub plik za pomocą dostarczonego pilota na podczerwień.
  2. Naciśnij przycisk PLAY (ODTWÓRZ).

  Korzystanie z przycisku ENTER (WPROWADŹ)

  1. Wybierz plik za pomocą dostarczonego pilota na podczerwień.
  2. Naciśnij przycisk ENTER.

  Korzystanie z przycisku OPTIONS

  1. Naciśnij przycisk OPTIONS na dostarczonym pilocie.
  2. Wybierz z menu opcję Play (Odtwórz)/View Image (Wyświetl obraz).

   UWAGA: Aby odtworzyć plik wideo lub muzyczny od początku, wybierz opcję Play from beginning (Odtwórz od początku) z menu.