Identyfikator artykułu : 00096376 / Ostatnia modyfikacja : 24.10.2014Drukowanie

Odtwarzanie płyt Super Audio CD na posiadanym odtwarzaczu Blu-Ray

  Aby móc odtwarzać płyty Super Audio CD na posiadanym odtwarzaczu Blu-Ray, należy najpierw zainstalować nowe oprogramowanie wbudowane dostępne od czerwca 2014 r.

  Aby aktualizować oprogramowanie wbudowane odtwarzacza Blu-Ray, należy wykonać następujące czynności:

  1. Kliknąć przycisk HOME [Strona główna] na pilocie zdalnego sterowania i przejść do głównego menu Setup [Konfiguracja].
  2. Wybrać opcję Software Update [Aktualizacja oprogramowania].
  3. Wybrać sposób aktualizacji.
  4. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać i zainstalować nowe oprogramowanie.

  UWAGA:  Jeśli w odtwarzaczu Blu-Ray zainstalowano już najnowsze oprogramowanie, na ekranie wyświetli się komunikat o treści „Already updated” [Oprogramowanie jest już aktualne].