Identyfikator artykułu : 00153102 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Często zadawane pytania dotyczące korzystania z funkcji SongPal Link z odtwarzaczem płyt Blu-ray

  Poniżej znajduje się spis często zadawanych pytań o używanie funkcji SongPal™ Link z odtwarzaczem Blu-ray Disc®.

  Pytania

  Odpowiedzi

  Co to jest funkcja DMS odtwarzacza płyt Blu-ray? Funkcja DMS to serwer mediów cyfrowych, który za pośrednictwem sieci dostarcza zawartość płyt audio CD i urządzeń USB z muzyką.
  Czy w celu korzystania z funkcji DMS trzeba konfigurować odtwarzacz płyt Blu-ray? Tak, konieczne jest skonfigurowanie ustawień sieciowych odtwarzacza płyt Blu-ray. Przy użyciu urządzenia mobilnego, na którym dostępna jest aplikacja SongPal, można skonfigurować odtwarzacz w taki sposób, aby używał funkcji DMS.
  Czy odtwarzacz płyt Blu-ray może dla urządzenia zgodnego z siecią domową pełnić rolę serwera DMS?

  Tylko funkcja SongPal Link była testowana pod kątem działania z funkcją DMS odtwarzacza płyt Blu-ray. Jeśli odtwarzacz będzie używany jako serwer DMS dla urządzenia zgodnego z siecią domową, działanie nie jest zagwarantowane.

  Czy podczas korzystania z funkcji DMS zasilanie odtwarzacza płyt Blu-ray musi być włączone?

  Tak, zasilanie odtwarzacza musi być włączone.

  Czy odtwarzacz może przekazywać pliki audio do więcej niż jednego urządzenia jednocześnie?

  Nie, pliki audio mogą być dostarczane tylko do jednego urządzenia.

  Jakie są obsługiwane kodeki?

  Więcej szczegółów na temat obsługiwanych kodeków zawiera sekcja instrukcji obsługi „Typy plików do odtwarzania”.

  UWAGA: Kodeki DMP (ang. Digital Media Player) i DMR (ang. Digital Mobile Radio) nie są obsługiwane.

  Czy mogą być dostarczane pliki audio MP4 i 3GP?

  Nie, nie mogą.

  Czy ta funkcja może dostarczać pliki WIDEO i ZDJĘCIA?

  Nie. Dostarczane mogą być tylko pliki audio.

  Z jakiego rodzajów płyt może być dostarczana zawartość?

  Zawartość może być dostarczana tylko z płyt CD-DA. Zawartość z płyt BD, DVD i DATA DISC nie może być dostarczana.

  Błąd: nie można znaleźć serwera.

  Aby wrócić do stanu sprzed błędu, sprawdź nazwę kontrolera i uprawnienia dostępu z listy nazw produktów w obszarze Home Network Access Control (Kontrola dostępu w sieci domowej). Jeśli w jednej sieci jest więcej niż jedno urządzenie, oznacza to, że mogło dojść do przekroczenia maksymalnej liczby zarejestrowanych urządzeń. Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić listę produktów.

  1. Naciśnij na pilocie z zestawu przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Setup (Ustawienia).
  3. Wybierz opcję Home Network Access Control (Kontrola dostępu w sieci domowej) w kategorii Network Settings (Ustawienia sieciowe).
  4. Upewnij się, że widoczna jest nazwa podłączonego kontrolera i ustawione jest dla niego pozwolenie na dostęp.

  Nie mogę obsługiwać urządzenia z aplikacji SongPal.

  Odtwarzacz płyt Blu-ray z oprogramowaniem w wersji M33. R.0300 lub nowszą i najnowszą aplikacją SongPal.

  Aby sprawdzić wersję oprogramowania odtwarzacza płyt Blu-ray, wykonaj poniższe czynności.

  1. Naciśnij na pilocie z zestawu przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Setup (Ustawienia).
  3. Wybierz opcję System Settings (Ustawienia systemu).
  4. Wybierz opcję System Information (Informacje o systemie).

  Dostępny jest osobny artykuł na temat sposobu aktualizowania oprogramowania odtwarzacza płyt Blu-ray .

  Dostarczanie pliku audio nie zostało uruchomione lub zostało przerwane.

  Upewnij się, że nie są używane następujące opcje urządzenia: odtwarzanie, menu ustawień, wyjście Bluetooth® ani funkcja dublowania zawartości ekranu.

  Pojawiają się zakłócenia dźwięku.

  Dochodzi do tego czasami, gdy szybkość transmisji bitów pliku audio jest wysoka lub gdy parametry środowiska sieciowego są niekorzystne dla transmisji.