Identyfikator artykułu : 00085204 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Jak zaktualizować oprogramowanie odtwarzacza Blu-ray?

  Aby zaktualizować oprogramowanie, należy wykonać poniższe czynności.

  1. Wybrać opcję Setup [Konfiguracja] w menu głównym, naciskając przycisk strzałki w lewo lub w prawo.
  2. Wybrać opcję Software Update [Aktualizacja oprogramowania], naciskając przycisk strzałki w górę lub w dół.
  3. Nacisnąć przycisk ENTER [Wprowadź].
  4. Wybrać odpowiednią metodę aktualizacji oprogramowania.
  • Opcja Update via Internet [Aktualizuj przez Internet] jest zalecana w przypadku, gdy odtwarzacz Blu-ray jest połączony ze stabilną siecią.
  • Opcji Update via USB Memory [Aktualizacja z pamięci USB] należy użyć w przypadku, gdy połączenie z Internetem jest niedostępne.


  UWAGA: Przed przystąpieniem do aktualizacji za pomocą tej metody plik aktualizacji oprogramowania należy najpierw pobrać i zapisać w zgodnym urządzeniu USB.