Identyfikator artykułu : 00159107 / Ostatnia modyfikacja : 02.10.2018

Często zadawane pytania dotyczące danych technicznych połączeń HDMI z odtwarzaczem Blu-ray Disc (UHP-H1)

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Poniżej znajduje się tabela często zadawanych pytań dotyczących danych technicznych wideo połączenia HDMI w przypadku używania modelu UHP-H1.

Wideo

Pytanie 1: Jaka jest najwyższa rozdzielczość, jaka może być wysyłana przez złącze HDMI (HDMI1, HDMI2)?

Odpowiedź 1: Tylko 4K 24P/60P przez złącze HDMI1.

 

Pytanie 2: Jak uzyskać optymalną rozdzielczość.

Odpowiedź 2: Aby uzyskać optymalną rozdzielczość, wybierz w opcji Output Video Resolution (Wyjściowa rozdzielczość wideo) ustawienie Auto (Automatycznie) w odtwarzaczu Blu-ray Disc.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
 2. Wybierz opcję Setup (Konfiguracja).
 3. Wybierz opcję Output Video Resolution (Wyjściowa rozdzielczość wideo) w kategorii Screen Settings (Ustawienia ekranu).
 4. Wybierz opcję Auto (Automatycznie).

 

Pytanie 3: Czy istnieje możliwość doprowadzenia sygnału HDMI (HDMI1, HDMI2) do 2 różnych telewizorów?

Odpowiedź 3: Tak. Można je podłączyć przy użyciu przewodów HDMI za pośrednictwem wzmacniacza lub bezpośrednio (wyjątkiem są telewizory 4K, które można podłączać do złącza HDMI1).

 

Pytanie 4: Czy sygnał reprodukowany przez oba wyjścia HDMI (HDMI1, HDMI2) może mieć jednakową rozdzielczość?

Odpowiedź 4: To zależy od danych technicznych telewizora. Po ustawieniu rozdzielczości wyjściowej odtwarzacz Blu-ray Disc określi najwyższą typową rozdzielczość obsługiwaną przez każdy z telewizorów.

 

Pytanie 5: Brak obrazu na ekranie telewizora w przypadku podłączenia do telewizora za pośrednictwem wzmacniacza.

Odpowiedź 5: Jeśli podłączony wzmacniacz lub telewizor jest niezgodny ze standardem 4K, a opcja Output Video Resolution (Wyjściowa rozdzielczość wideo) w menu Screen Settings (Ustawienia ekranu) odtwarzacza Blu-ray Disc jest ustawiona na 4K, na ekranie telewizora nie pojawi się obraz.

W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Jeśli telewizor jest niezgodny ze standardem 4K:
  Wybierz w opcji Output Video Resolution (Wyjściowa rozdzielczość wideo) w menu Screen Settings (Ustawienia ekranu) ustawienie Auto (Automatycznie).
 • Jeśli wzmacniacz jest niezgodny ze standardem 4K:
  Zmień ustawienie opcji Output Video Resolution (Wyjściowa rozdzielczość wideo) w menu Screen Settings (Ustawienia ekranu) na Auto (Automatycznie) lub podłącz odtwarzacz Blu-ray Disc bezpośrednio do telewizora, używając do tego przewodu HDMI.

 

Dźwięk

Pytanie 6: Czy sposób podłączenia odtwarzacza Blu-ray Disc do telewizora (przez wzmacniacz lub bez użycia wzmacniacza) wpływa na format wyjściowego dźwięku?

Odpowiedź 6: To zależy od ustawień telewizora i wzmacniacza. Zostanie wybrany najwyższy dostępny format.

 

Pytanie 7: Czy dźwięk wysokiej rozdzielczości jest stosowany do dźwięku HDMI?

Odpowiedź 7: Tak, dźwięk wysokiej rozdzielczości jest obsługiwany.

 

Pytanie 8: Jakie są obsługiwane formaty audio w przypadku dźwięku wysokiej rozdzielczości HDMI?

Odpowiedź 8: Zgodne są następujące formaty:

 • DSD (DSF i DFF)
 • FLAC
 • ALAC
 • AIFF  
 • WAV

 

Odtwarzanie  

Pytanie 9: Dlaczego wznawianie odtwarzania potrwało około 4–6 s sekund przed pojawieniem się obrazu?

Odpowiedź 9: Ponieważ proces zmiany rozdzielczości wyjściowej przed normalnym wyświetleniem obrazu w podłączonym urządzeniu wymaga czasu.

 

Pytanie 10: Czy podczas odtwarzania można zmienić wyjście z głośników wzmacniacza na głośniki telewizora?

Odpowiedź 10: W ustawieniach wzmacniacza wybierz jako wyjście dźwięku telewizor, a nie wzmacniacz.

 

Pytanie 11: Czy ten odtwarzacz Blu-ray Disc odtwarza płyty 4K UHD?

Odpowiedź 11: Ten odtwarzacz Blu-ray Disc aktualnie nie obsługuje natywnego formatu wideo 4K UHD lub 4K.