Identyfikator artykułu : 00080858 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Brak dźwięku z odtwarzacza Blu-ray Disc podłączonego do telewizora przez łącze HDMI

  Brak dźwięku z odtwarzacza Blu-ray Disc podłączonego do telewizora przez łącze HDMI może wynikać z wymienionych poniżej przyczyn.

  • Do połączenia użyto przejściówki HDMI-DVI.
  • Do połączenia użyto przewodu HDMI-DVI.
  • W telewizorze może być wybrane niewłaściwe wejście wideo HDMI.
  • Próbowano odtworzyć plik MPEG2 Program Stream (PS).
  • Przewód HDMI może być uszkodzony.

  WAŻNE: Jeśli do wykonania jakiejś czynności opisanej w tym artykule konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.

  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Sprawdź, czy obraz wyświetlany na telewizorze pochodzi z odtwarzacza Blu-ray Disc i czy telewizor jest przełączony na właściwe wejście wideo HDMI .

   UWAGI:

   • Jeśli oprócz przewodu HDMI do telewizora jest podłączony przewód wideo, w telewizorze może być wybrane niewłaściwe wejście.
   • Jeśli używany jest telewizor BRAVIA, należy przestawić wyjście głośnikowe na AV AMP.
  2. Jeśli używany jest przewód lub przejściówka HDMI-DVI, należy podłączyć inny przewód, który zapewni obsługę sygnału audio.

   WAŻNE: Wejścia DVI obsługują wyłącznie sygnały wideo i dlatego do przesłania dźwięku do telewizora trzeba użyć innego przewodu. W zależności od wejść audio telewizora należy użyć albo przewodu cyfrowego (optycznego lub koncentrycznego), albo przewodu analogowego (z wtykami cinch).

  3. Wyłącz odtwarzacz Blu-ray Disc i włącz go na nowo.

   UWAGA: Czynność ta rozwiązuje zazwyczaj problem z odtwarzaniem plików MPEG2 PS.

  4. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, spróbuj wymienić przewód HDMI.
  5. Jeśli do podłączenia odtwarzacza Blu-ray Disc do telewizora używany jest wzmacniacz z przewodem HDMI, zmień ustawienie Audio (HDMI) (Dźwięk (HDMI)) lub Digital Audio Output (Cyfrowe wyjście audio) w odtwarzaczu Blu-ray Disc na PCM i sprawdź, czy wzmacniacz reprodukuje dźwięk.
  6. Jeśli nie działa dźwięk przestrzenny z zestawu kina domowego Blu-ray podłączonego do telewizora, sprawdź, czy nie ma dźwięku z tylnych głośników  oraz czy można słuchać z telewizora 5.1-kanałowego dźwięku przestrzennego Dolby Digital.
  7. Jeśli głośność jest bardzo mała, zmień ustawienie Audio DRC lub BD Audio Mix (Nastawienie BD Audio MIX) w odtwarzaczu Blu-ray Disc na Off (Wył.) .
  8. Jeśli po rozpoczęciu odtwarzania filmu nie włączy się dźwięk, zmień ustawienie BD Audio Mix (Nastawienie BD Audio MIX) w odtwarzaczu Blu-ray na On (Wł.).

   UWAGA: W menu odtwarzacza Blu-ray można wybrać następujące ustawienia dźwięku:

   • Digital Audio Output (Cyfrowe wyjście audio)
    • Auto: Zazwyczaj należy wybrać to ustawienie. Reprodukcja sygnałów audio odbywa się zgodnie ze stanem podłączonych urządzeń.
    • PCM: Reprodukcja przez gniazda DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT sygnałów PCM.
   • DSD Output Mode (Tryb wyjścia DSD)
    • On (Wł.): Podczas odtwarzania płyty Super Audio CD przez gniazdo HDMI OUT reprodukowane są sygnały DSD. Przy wybranym ustawieniu On (Wł.) wyłączona jest reprodukcja sygnałów przez wszystkie inne gniazda.
    • Off (Wył.): Podczas odtwarzania płyty Super Audio CD przez gniazdo HDMI OUT reprodukowane są sygnały PCM.
   • BD Audio MIX Setting (Nastawienie BD Audio MIX)
    • On (Wł.): Odtwarzanie dźwięku uzyskanego przez zmiksowanie dźwięku interaktywnego i dodatkowego z dźwiękiem podstawowym.
    • Off (Wył.): Odtwarzanie samego dźwięku podstawowego. To ustawienie należy wybrać, aby reprodukować sygnały audio HD przez wzmacniacz (amplituner) wielokanałowy.
   • DTS Neo:6
    • Cinema/Music (Kino/Muzyka): Przez gniazdo HDMI OUT reprodukowany jest symulowany dźwięk wielokanałowy ze źródeł dwukanałowych, odpowiednio do możliwości podłączonego urządzenia, w którym wykorzystany jest tryb DTS Neo:6 Cinema lub DTS Neo:6 Music.
    • Off (Wył.): Dźwięk reprodukowany przez gniazdo HDMI OUT zawiera tyle samo kanałów co dźwięk źródłowy.
   • Audio DRC:
    • Auto: odtwarzanie zgodnie z zakresem dynamicznym określonym przez płytę (tylko płyty BD-ROM). Poziom odtwarzania dźwięku z innych płyt jest taki jak przy ustawieniu On (Wł.).
    • On (Wł.): Odtwarzanie odbywa się przy standardowym poziomie kompresji.
    • Off (wył.): Kompresja nie działa. Reprodukowany jest bardziej dynamiczny dźwięk. Brak dźwięku z odtwarzacza Blu-ray Disc podłączonego do telewizora przez łącze HDMI.
   • Downmix:
    • Surround: Reprodukcja sygnałów audio z efektami przestrzennymi. To ustawienie należy wybrać, gdy podłączone urządzenie audio obsługuje sygnały Dolby Surround (Pro Logic) lub DTS Neo:6.
    • Stereo: Reprodukcja sygnałów audio bez efektów przestrzennych. To ustawienie należy wybrać, gdy podłączone urządzenie audio nie obsługuje sygnałów Dolby Surround (Pro Logic) lub DTS Neo:6.
  9. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, należy w miarę możliwości spróbować podłączyć inny telewizor i sprawdzić, czy problem jest związany z odtwarzaczem Blu-ray Disc.

  Wykonanie powyższych czynności powinno rozwiązać problem. Jeśli pomimo wykonania wszystkich czynności problem pozostanie nierozwiązany, może być konieczna naprawa w serwisie.

  1. Jeśli problem nadal występuje, spróbować wymienić kabel HDMI.
  2. W przypadku podłączania odtwarzacza BD do telewizora za pomocą kabla HDMI ze wzmacniaczem należy dla opcji Audio (HDMI) na odtwarzaczu BD wybrać ustawienie PCM, aby zobaczyć, czy wzmacniacz wydaje jakiekolwiek dźwięki.
  3. Jeśli problem nadal występuje, należy w miarę możliwości spróbować podłączyć odtwarzacz do innego telewizora, aby stwierdzić, czy problem nie leży po stronie odtwarzacza BD.

  Wykonanie powyższych czynności powinno rozwiązać problem. Jeśli mimo wykonania wszystkich opisanych powyżej czynności problem nadal występuje, urządzenie może wymagać naprawy.