Identyfikator artykułu : 00158012 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Brak dźwięku po podłączeniu urządzenia Bluetooth (BT) do zestawu kina domowego Blu-ray Disc

  W przypadku braku dźwięku po podłączeniu urządzenia bezprzewodowego BT do odtwarzacza Blu-ray Disc/zestawu kina domowego należy wykonać następujące czynności:

  UWAGA:
  Ponieważ poszczególne kroki z osobna mogą pomóc w rozwiązaniu problemu, należy sprawdzać stan funkcji odtwarzania dźwięku po wykonaniu każdej z tych czynności.

  1. Upewnij się, że odtwarzacz Blu-ray Disc/zestaw kina domowego nie jest zbyt daleko od urządzenia BT.
  2. Upewnij się, że system nie odbiera żadnych zakłóceń z sieci Wi-Fi poza urządzeniem bezprzewodowym 2,4 GHz lub kuchenką mikrofalową.
  3. Sprawdź połączenie BT między odtwarzaczem Blu-ray Disc/ zestawem kina domowego a urządzeniem BT.
  4. Ponownie sparuj zestaw kina domowego i urządzenie BT.
  5. Nie umieszczaj odtwarzacza Blu-ray Disc / zestawu kina domowego w pobliżu metalowych przedmiotów lub powierzchni.
  6. Upewnij się, że w odtwarzaczu Blu-ray Disc / zestawie kina domowego jest włączona funkcja BT.
  7. Wyreguluj głośność w urządzeniu BT (odbiorniku, takim jak glosnik lub sluchawki).
  8. Jeśli poziom głośności nadal jest zbyt niski, wyreguluj poziom głośności w odtwarzaczu Blu-ray Disc/zestawie kina domowego.