Identyfikator artykułu : 00155422 / Ostatnia modyfikacja : 08.08.2019

Odtwarzacz Blu-ray Disc nie łączy się automatycznie z urządzeniem Bluetooth

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jeśli odtwarzacz Blu-ray Disc nie łączy się automatycznie z urządzeniem Bluetooth®, wykonaj następujące czynności:

Ważne: Aby uniknąć zakłóceń łączności, należy wyłączyć wszystkie inne urządzenia Bluetooth.

 • Upewnij się, że w odtwarzaczu Blu-ray Disc jest włączona funkcja Bluetooth.
  1. Na pilocie z zestawu naciśnij przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Setup (Konfiguracja).
  3. Wybierz opcję Bluetooth Settings (Ustawienia Bluetooth).
  4. Wybierz opcję Bluetooth Mode (Tryb Bluetooth).
 • Upewnij się, że urządzenie Bluetooth zostało sparowane z odtwarzaczem Blu-ray Disc.
  1. Na pilocie z zestawu naciśnij przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Setup (Konfiguracja).
  3. Wybierz opcję Bluetooth Settings (Ustawienia Bluetooth).
  4. Sprawdź zawartość wykazu Device List (Lista urządzeń).
 • Jeśli wykaz nie zawiera urządzenia Bluetooth, sparuj je ponownie.

Uwaga: Jeśli odtwarzacz jest już sparowany z jakimś urządzeniem, przed ponowieniem próby połączenia należy usunąć informację o sparowaniu i odłączyć urządzenie. Po skasowaniu informacji o połączeniu należy ponownie wykonać operację łączenia.