Identyfikator artykułu : 00155422 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Odtwarzacz Blu-ray Disc nie łączy się automatycznie z urządzeniem Bluetooth

  Jeśli odtwarzacz Blu-ray Disc nie łączy się automatycznie z urządzeniem Bluetooth®, wykonaj następujące czynności:

  Ważne: Aby uniknąć zakłóceń łączności, należy wyłączyć wszystkie inne urządzenia Bluetooth.

  • Upewnij się, że w odtwarzaczu Blu-ray Disc jest włączona funkcja Bluetooth.
   1. Na pilocie z zestawu naciśnij przycisk HOME.
   2. Wybierz opcję Setup (Konfiguracja).
   3. Wybierz opcję Bluetooth Settings (Ustawienia Bluetooth).
   4. Wybierz opcję Bluetooth Mode (Tryb Bluetooth).
  • Upewnij się, że urządzenie Bluetooth zostało sparowane z odtwarzaczem Blu-ray Disc.
   1. Na pilocie z zestawu naciśnij przycisk HOME.
   2. Wybierz opcję Setup (Konfiguracja).
   3. Wybierz opcję Bluetooth Settings (Ustawienia Bluetooth).
   4. Sprawdź zawartość wykazu Device List (Lista urządzeń).
  • Jeśli wykaz nie zawiera urządzenia Bluetooth, sparuj je ponownie.

  Uwaga: Jeśli odtwarzacz jest już sparowany z jakimś urządzeniem, przed ponowieniem próby połączenia należy usunąć informację o sparowaniu i odłączyć urządzenie. Po skasowaniu informacji o połączeniu należy ponownie wykonać operację łączenia.