Identyfikator artykułu : 00084652 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Odtwarzacz Blu-ray Disc lub sieciowy odtwarzacz multimedialny nie łączą się z Internetem.

  Jeśli nie udaje się wyświetlać materiałów wideo z Internetu przy użyciu odtwarzacza Blu-ray Disc lub sieciowego odtwarzacza multimedialnego, należy spróbować wykonać poniższą procedurę.

  UWAGA: nie wszystkie odtwarzacze Blu-ray Disc i sieciowe odtwarzacze multimedialne mają funkcje łączności bezprzewodowej. Informacji, czy odtwarzacz może się bezprzewodowo łączyć z Internetem, należy szukać w dostarczonych z nim danych technicznych.

  1. Sprawdź, czy inne urządzenia w otoczeniu internetowym działają prawidłowo.

   • Nie gwarantuje się możliwości połączenia z każdym urządzeniem. ・・・KROK 2
   • Problemy z nawiązaniem połączenia występują tylko w odtwarzaczu Blu-ray Disc. ・・・KROK 3

  2. Sprawdź ustawienia modemu/routera.

   1. Sprawdź podłączone przewody.
   2. Wyłącz modem/router i włącz go na nowo.
   3. Przywróć standardowe ustawienia internetowe.
   4. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, skontaktuj się z dystrybutorem lub dostawcą modemu/routera.

  3. Wyłącz odtwarzacz Blu-ray Disc lub sieciowy odtwarzacz multimedialny i odłącz go od sieci energetycznej. Po odczekaniu dwóch minut z powrotem go podłącz i włącz zasilanie.

  4. Wybierz ustawienia połączenia sieciowego.