Identyfikator artykułu : 00084640 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Co należy zrobić, gdy odtwarzacz Blu-ray nie może nawiązać połączenia z Internetem?

  Jeśli odtwarzacz Blu-ray nie może nawiązać połączenia z Internetem, na ekranie telewizora pojawia się komunikat „Connection status cannot be confirmed” [Niepotwierdzony status połączenia] lub „Failed error” [Błąd] i nie można przeprowadzić aktualizacji oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray, może to oznaczać problem z połączeniem internetowym.

  Należy wykonać poniższe czynności, aby rozwiązać problem i sprawdzić, czy połączenie sieciowe i ustawienia są poprawne.

  WAŻNE:

  • Podłączenie kabla sieciowego bezpośrednio do gniazda LAN (100) odtwarzacza Blu-ray oraz urządzenia rozsyłającego sygnał internetowy w celu rozwiązania problemu. W miarę możliwości zaleca się skorzystanie za pomocą kabla sieciowego. W przeciwnym razie należy wykonać opisaną poniżej procedurę rozwiązywania problemu.
  • Nie wszystkie odtwarzacze Blu-ray są obsługują bezprzewodowe połączenie internetowe. Aby sprawdzić, czy ustawienia łączności bezprzewodowej są dostępne w konkretnym modelu, należy się zapoznać z jego danymi technicznymi.
  • Przejść do menu Network Settings [Ustawienia sieciowe], aby sprawdzić, czy odtwarzacz Blu-ray ma przypisany adres IP.
  1. UWAGI:

   • Dostawca usług internetowych może być obciążony dużym ruchem. W takim przypadku można działanie połączenia można poprawić, ręcznie ustawiając dla opcji Primary DNS Server [Podstawowy serwer DNS] wartość 8.8.8.8 lub 8.8.8.4 w menu Network Settings [Ustawienia sieciowe].
   • W przypadku korzystania z serwera proxy należy wpisać adres IP używanego serwera w polu danych Proxy Server [Serwer proxy] w miejsce nazwy hosta proxy.
  2. W menu Network Settings [Ustawienia sieciowe] w pozycji Network Connection Status [Stan połączenia sieciowego] należy sprawdzić, czy przy pozycjach Physical Connection [Połączenie] albo Wireless Connection [Połączenie bezprzewodowe] oraz Internet Status [Stan połączenia internetowego] wyświetla się wartość OK.

   UWAGA: Dostępne są sposoby rozwiązywania problemów w przypadku, gdy przy dowolnej z tych pozycji nie wyświetla się wartość „OK”.

  3. W menu Settings [Ustawienia] wybrać opcję Network Update [Aktualizacja sieciowa], aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania wbudowanego.

  Jeśli powyższe czynności nie pomogą, można wypróbować poniższe rozwiązanie.

  1. Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia.
  2. Sprawdź szybkość łącza internetowego  i upewnij się, że prędkość pobierania jest większa niż 2 Mb/s.
  3. Wybierz polecenie Network Settings (Ustawienia sieciowe), a następnie Internet Settings (Ustawienia internetowe).
  4.  Znajdź polecenie Add New Address (Dodaj nowy adres) lub New Connection Registration (Rejestracja nowego połączenia).
  5. Zamiast ustawień Google DNS wybierz Open DNS.
   • Primary DNS (Główny DNS) 208.67.222.222
   • Secondary DNS (Pomocniczy DNS): 208.67.220.220
  6. Po skonfigurowaniu ustawień sieci wyłącz urządzenie i na co najmniej jedną minutę odłącz je od gniazdka zasilającego.
  7. Włącz urządzenie i spróbuj użyć wideo internetowego (Internet Video).