Identyfikator artykułu : 00085211 / Ostatnia modyfikacja : 11.06.2014Drukowanie

Czy ten odtwarzacz BD może nawiązać bezprzewodowe połączenie Wi-Fi z Internetem?

    Tak, ten odtwarzacz BD może nawiązać bezprzewodowe połączenie z siecią.

    Wybrać opcję Network Settings [Ustawienia sieciowe] w menu Setup [Konfiguracja], a następnie wybrać pozycję Internet Settings [Ustawienia internetowe]. Następnie wybrać opcję [Wireless Setup (built-in)] [Konfiguracja sieci bezprzewodowej (wbudowana)], aby nawiązać połączenie z siecią bezprzewodową.