Identyfikator artykułu : 00096515 / Ostatnia modyfikacja : 06.02.2018Drukowanie

Czy ten odtwarzacz Blu-Ray może odtwarzać płyty Super Audio CD (SACD)? (BDP-BX620 and BDP-S6200)

    Tak, ten odtwarzacz Blu-Ray obsługuje odtwarzanie płyt Super Audio CD (SACD).

    UWAGA: Ten artykuł ma zastosowanie tylko w przypadku niektórych modeli odtwarzaczy Blu-Ray. Aby sprawdzić, czy artykuł odnosi się do posiadanego modelu odtwarzacza, należy sprawdzić informację Applicable Products and Categories [Produkty i kategorie, których dotyczą informacje] dla tego artykułu. 

    Informacje na temat wybranego modelu dotyczące typów płyt obsługiwanych przez odtwarzacz Blu-Ray
    znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi.