Identyfikator artykułu : 00096501 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Czy ten odtwarzacz Blu-Ray może odtwarzać płyty w trybie 3D?

    Nie, ten model odtwarzacza Blu-Ray nie obsługuje płyt przeznaczonych do odtwarzania w trybie 3D.

    UWAGA: Ten artykuł ma zastosowanie tylko w przypadku niektórych modeli odtwarzaczy Blu-Ray. Aby sprawdzić, czy artykuł odnosi się do posiadanego modelu odtwarzacza, należy sprawdzić informację Applicable Products and Categories [Produkty i kategorie, których dotyczą informacje] dla tego artykułu. 

    Informacje na temat wybranego modelu dotyczące typów płyt obsługiwanych przez odtwarzacz Blu-Ray znajdują się w dostarczonej instrukcji obsługi.