Identyfikator artykułu : 00086312 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Sprawdzenie połączenia fizycznego, gdy odtwarzacz dysków Blu-ray nie może nawiązać połączenia z Internetem

  WAŻNE: Informacje zawarte w tym rozwiązaniu dotyczą wyłącznie produktów firmy Sony obsługujących połączenie internetowe. Aby uzyskać właściwe danemu modelowi informacje na temat możliwości obsługi połączenia internetowego przez używany produkt, należy zapoznać się z dostarczoną instrukcją obsługi.

  UWAGA: Połączenie fizyczne powinno być wolne od błędów, dowodem czego ma być wskazanie, że wykryto połączenie fizyczne (przez kabel Ethernet) produktu firmy Sony z routerem lub modemem.

  W przypadku pojawienia się komunikatu o błędzie należy wykonać poniższe czynności.

  1. Upewnić się, że kabel Ethernet jest podłączony w bezpieczny sposób zarówno do produktu firmy Sony, jak i do routera i modemu.
  2. Jeśli produkt firmy Sony nadal nie wykrywa routera lub modemu, należy podłączyć kabel Ethernet do innego gniazda sieci LAN (jeśli jest taka możliwość) znajdującego się w routerze lub modemie.
  3. Jeśli nadal nie wykryto połączenia, należy wymienić kabel Ethernet.

   UWAGA:  Kabel Ethernet można sprawdzić, odłączając go od urządzenia firmy Sony i podłączając do gniazda sieci LAN znajdującego się w komputerze. Po wyłączeniu opcji Wi-Fi w komputerze można spróbować nawiązać połączenie internetowe przez sieć Ethernet za pomocą komputera. Jeśli nie można połączyć się z Internetem, należy wymienić kabel.