Identyfikator artykułu : 00084645 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Jak sprawdzić stan połączenia internetowego w przypadku błędu połączenia z odtwarzaczem Blu-ray?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy wyłącznie produktów firmy Sony obsługujących połączenie internetowe. Jeśli wykonanie poniższych czynności wymaga informacji mających zastosowanie do konkretnego modelu, należy skorzystać z informacji zawartych w dostarczonej instrukcji obsługi.


  UWAGA:
  Ponieważ każda z poniższych czynności jest potencjalnym rozwiązaniem problemu, należy sprawdzić stan połączenia sieciowego urządzenia po wykonaniu każdej z nich.

  1. Za pomocą komputera sprawdzić, czy modem i router są połączone z Internetem, wywołując różne strony internetowe.

   UWAGA: Jeśli komputer lub inne urządzenia obsługujące połączenie z Internetem nie mogą nawiązać połączenia z siecią, może to oznaczać problem po stronie dostawcy usług internetowych. Skontaktować się z dostawcą usług internetowych w celu uzyskania pomocy.

  2. W przypadku połączenia za pomocą kabla Ethernet należy podłączyć kabel Ethernet do innego portu LAN routera.
  3. W przypadku korzystania z zabezpieczonej sieci bezprzewodowej należy się upewnić, że hasło klucza zabezpieczeń zostało poprawnie wprowadzone.

   UWAGI:

   • Klucze zabezpieczeń lub hasła do sieci bezprzewodowych rozróżniają wielkość liter.
   • Można użyć komputera, aby sprawdzić poprawność klucza zabezpieczeń.
   • Jeśli nie można sprawdzić klucza zabezpieczeń ani hasła przy użyciu dostępnych narzędzi, należy się skontaktować z dostawcą usług internetowych w celu uzyskania pomocy.
  4. Należy się upewnić, że wyświetlany jest adres IP. Jeśli adres IP miga lub zaczyna się od wartości 169, oznacza to, że produkt otrzymał nieprawidłowy adres IP. W takim przypadku, należy ręcznie podać IP .
  5. Jeśli adres IP nie jest wyświetlany, wyłączyć, a następnie ponownie włączyć zasilanie produktu firmy Sony i urządzenia sieciowego — modemu kablowego i routera — wyjmując wtyczki przewodów zasilających na 30 sekund.
  6. Upewnić się, że szybkość połączenia internetowego spełnia minimalną zalecaną wartość wynoszącą 2,5 Mb w przypadku materiałów o standardowej rozdzielczości (SD) 10 Mb w przypadku materiałów o wysokiej rozdzielczości.
  7. Upewnij się, że zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania wbudowanego produktu firmy Sony.
  8. Jeśli problem nadal występuje, należy przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych.

   UWAGI:

   • Modemowe połączenie z Internetem nie jest obsługiwane.
   • Połączenia proxy nie są obsługiwane.
   • Sieci, które wymagają zalogowania się w celu uwierzytelnienia, np. Sieci VPN (Virtual Private Network) lub PPoE nie są obsługiwane.
   • Może zajść konieczność wyłączenia ustawień firewalla w routerze; należy się skontaktować z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać pomoc.