Identyfikator artykułu : 00085303 / Ostatnia modyfikacja : 27.12.2017Drukowanie

W jaki sposób można sprawdzić stan połączenia sieciowego?

    Stan i szybkość połączenia sieciowego można sprawdzić na dwa różne sposoby:

    • Na dostarczonym pilocie nacisnąć przycisk DISPLAY [Wyświetl] w trakcie strumieniowego przesyłania filmów.
    • Z menu Network Settings [Ustawienia sieciowe] w obszarze Setup [Konfiguracja] wybrać opcję Network Connection Diagnosis [Diagnostyka połączenia sieciowego].