Identyfikator artykułu : 00084509 / Ostatnia modyfikacja : 28.09.2017Drukowanie

Co należy zrobić, gdy na ekranie telewizora wyświetla się komunikat „Connection status cannot be confirmed” [Niepotwierdzony status połączenia] i nie można przeprowadzić aktualizacji oprogramowania wbudowanego?

  Oznacza to, że prawdopodobnie wystąpił problem z połączeniem sieciowym. Należy sprawdzić, czy połączenie sieciowe działa prawidłowo, a ustawienia sieciowe są poprawne.

  1. Sprawdzić kabel Ethernet, aby się upewnić, że jest on poprawnie podłączony do gniazda LAN(100) na odtwarzaczu oraz do urządzenia rozsyłającego sygnał internetowy.
  2. Sprawdzić ustawienia sieciowe odtwarzacza BD i upewnić się, że ma on przypisany adres IP.
   UWAGA: W przypadku korzystania z serwera proxy w polu danych Proxy Server [Serwer proxy] należy wpisać adres IP używanego serwera w miejsce nazwy hosta proxy.
  3. Upewnić się, że obok pozycji Physical Connection [Połączenie] i Internet Access [Dostęp do Internetu] w menu Network Settings > Network Connection Status [Ustawienia sieciowe ---> Stan połączenia sieciowego] wyświetla się wartość „OK”.
  4. Ponownie wykonać czynności opisane w części Aktualizacja przez Internet.